Jeg er 30 år, bor i Sønderborg i Sønderjylland, hvor jeg også har haft størstedelen af min opvækst. Jeg er foreningsaktiv med fokus på LGBTQ+ miljøet. Til dagligt arbejder jeg som kirkefunktionær i folkekirken.

En ambitiøs grøn omstilling

Vi har ikke arvet kloden af vores forældre, men lånt den af vores børn, VI kan derfor ikke ignorere klimakrisen, når vi ser temperaturerne stige, isen smelte og skovene brænde. Vi skal bruge det europæiske fællesskab til at sikre grøn omstilling i vores industri, landbrug og transportsektor.

Et Europa med ligestilling 

Jeg har en vision om et Europa, hvor frihed og sikkerhed gælder for alle EU-borgere. Det betyder, at EU-landene skal anerkende regnbuefamilier som legitime familieformer. Det betyder også, at EU skal forbyde omvendelses-terapi og tvangssterilisation. Jeg vil kæmpe for, at alle får en uddannelse i krop, køn og seksualitet, som afspejler den moderne og mangfoldige verden, vi lever i. Og jeg vil arbejde for, at alle kvinder i EU har ret til at bestemme over deres egen krop og få fri abort.

Europas internationale ansvar.

Europa har et ansvar for verden omkring sig og beskyttelse af sig selv. Vi skal støtte den demokratiske udvikling i lande uden for Europa og bidrage til, at ingen vokser op i krig eller fattigdom. Samtidig har vi et ansvar for at beskytte os mod dem, som ikke deler vores filosofi om frihed, lighed og demokrati. Derfor skal vi især styrke Europas cypersikkerhed.