Jørn Chemnitz 62 år gammel, far til 3, uddannet folkeskolelærer og naturvejleder. Arbejder som naturvejleder og naturfagskonsulent ved Kolding Naturskole.

Jeg er aktiv i en række grønne organisationer og interesserer mig for Verdensmålene, sport, rejser og en lang række samfundsforhold.

Mærkesager 

Mere vild Natur 

Mere, rigere, vildere og renere natur i byer og på land i hele Kolding Kommune. Bæredygtighed, miljø og klima.

Bedre normeringer

Kvalitet i hele barnets og den unges liv fra vugge til videregående uddannelse.