Jeg er uddannet skuespiller, og har siddet i Hjørrings kommunalbestyrelse siden 2006. Jeg er derfor ret fortrolig med det kommunale maskineri og føler mig rustet til endnu fire år. Jeg er født i 1956, gift, to voksne døtre – og nu også et barnebarn. Bor langt ude i naturen.

Mine politiske fokusområder har været klima, miljø, natur – børn og ældre, men har også fungeret som drivkraft indenfor det traditionelt oversete område.

Kultur –  Det gælder både den græsrodsbaserede, såvel som den professionelle – men også med fokus på bygningskultur og udviklingen af vores land- og byområder.

Mærkesager

  • Klima, miljø og natur. Vi har en bunden opgave overfor kommende generationer: Vi SKAL have afbødet de værste temperaturstigninger. Det kræver en målrettet indsats på alle niveauer – også det kommunale. Ligeledes skal der gives mere plads til natur og biodiversitet.
  • Børn. de er vores fremtid, og at give dem den bedst mulige start på livet (bl.a. med bedre dagsinstitutioner (og normeringer)) forudsætter en fokuseret indsats.
  • Ældre og handicappede. I en kommune med en skæv demografisk udvikling som Hjørrings, er det vigtigt, at der i højere grad fokuseres på det kvalitative indhold af de servicetilbud vi kan yde, end nødvendigvis en geografisk placering – så længe, der dog er gode tilbud i alle dele af kommunen (fx med en 10 km’s afstand)