Mit fokus og daglige arbejde har mennesket i centrum. Jeg kæmper for tryghed, sundhed og værdighed for alle.  Flere af mine lokalpolitiske mærkesager er allerede blevet sat på dagsordenen – ved SFs arbejde i byrådet. Det vil jeg gerne være med til at styrke ved vi i SF bliver flere medlemmer i byrådet.

Mærkesager 

  • Vi fjerner uligheden for alle og i fællesskab skabe nye muligheder lokalt.
  • Vi redder vores grundvand, og sikrer rent drikkevand lokalt for kommende generationer
  • Størst mulig biodiversitet og væresteder, hvor naturen kan være uforstyrret både på land og i havmiljøet.
  • Kommunen viser tillid til medarbejderne og deres faglighed ved at flytte beslutningerne ud til dem og tættere på borgeren i hverdagen. En teambaseret og sammenhængende kommunal medarbejderstab.