Jeg er spidskandidat for SF Næstved ved KV21. Igennem de sidste 8 år har jeg stået i spidsen for SF Næstved i byrådet.

SF Næstved arbejder støt og stabilt med at forbedre vilkårene for ældre , handicappede og psykisk syge . Vi har brug for en stærk SF -stemme lokalt.

Vær med til at give os en stærkere stemme for mere ro på arbejdslivet, et opgør med stigende ulighed, en grønnere miljøpolitik og en styrkelse af det gode børne og ungdomsliv.

MÆRKESAGER

  • Et værdigt og godt liv for og med ældre, psykisk syge og handicappede
  • Det gode børne og ungdoms – liv. RO på I skole og dagligliv.
  • De rette faglige indsatser på rette tid. En bedre og mere ambitiøs grøn kommune. Både i indkøbs og udbudspolitikken skal Næstved stille om.