Min vision for Assens Kommune er, at der handles på miljø og klimaindsatsen nu. At vi sikre et markant løft af velfærden for vores børn og ældre. Vi skal sikre at alle børn får lige muligheder i livet og værdig omsorg af vores ældre og handicappede.

Mærkesager

  • Klima- og miljøhandling nu!: FN’s klimapanel er klar i mælet: der er brug for ambitiøs klimahandling nu, hvis ikke livsvilkårene på jorden skal forringes mærkbart! Klimakrisen kræver både national og lokal handling og tiden er knap. Samtidigt forsvinder flere og flere dyre og plantearter og vores drikkevand trues, fordi vi forurener vores miljø og ikke sikrer den plads naturen har brug for. SF I Assens vil sikre handling nu!

  • Trivsel og udvikling for alle småbørn og et markant løft af folkeskolen: Trivsel og udvikling for vores børn kræver, at der er tilstrækkeligt og fagligt funderet personale både i dagtilbud og i skolen. Flere voksne skal være med til at modvirke den urimelige ulighed, hvor nogle børn allerede inden skolestart er langt bag kammeraterne i forhold til sprog og indlæringsevner. En ulighed der forsætter, hvis der i skolen ikke er tid til den enkelte elev.

  • Respektfuld ældreomsorg: En værdig alderdom bør være en selvfølge for de der har knoklet et helt liv for at opbygge et godt samfund for os andre. Inden for ældreområdet skal der ikke bare rettes op på de seneste års besparelser – der skal også tilføres nye midler som kan løfte kvaliteten. Vores ældre borgere skal opleve at få den støtte og pleje der er behov for.