Jeg hedder Jan Ravn Christensen. Jeg er 41 år gammel og bor I Mårslet med min kone og vores to døtre. Jeg har siddet i Aarhus Byråd siden 2010, og til daglig arbejder jeg i BUPL Østjylland, hvor jeg forhandler løn og arbejdsvilkår for pædagoger.

I mit politiske arbejde arbejder jeg målrettet på at styrke velfærden i Aarhus og på at sikre, at vi i Aarhus sætter miljø og klima højt på dagsordenen. Jeg tror på, at en stærk offentlig sektor er vigtig. En offentlig sektor, der både målrettet hjælper udsatte og samtidigt er med til at sætte rammerne for det store fællesskab er en vigtig betingelse for, at alle har gode muligheder for at leve et godt liv.

Mærkesager 

TID OG RO TIL BØRNENE

Børn bruger mange timer i vuggestuer og børnehaver. Det er alfa og omega for børnenes trivsel, sproglige udvikling og for forældresamarbejdet, at der er nok hænder i vores daginstitutioner. Derfor vil jeg arbejde for flere uddannede pædagoger for at sikre, at minimumsnormeringer fører til bedre trivsel.

Der er for mange børn i skoleklasserne, mange skoler er slidte, og skoledagen er for lang. I SF ønsker vi en kortere skoledag, at investere i bedre indeklima og fysiske rammer, og et loft på max. 24 børn i hver klasse. Det giver lærerne bedre mulighed for at danne og uddanne børn, der trives.

AARHUS VÆK FRA VELFÆRDSBUNDEN

Kun to kommuner bruger færre penge på velfærd per indbygger end Aarhus. Det er ikke godt nok! SF vil fokusere på investeringer i vores fælles velfærd ved at hæve skatten.

Der skal ansættes flere sygeplejersker og SOSU’er, så de ældre kender dem, der kommer hos dem, og der bliver tid til faglighed og nærvær.

Socialt udsatte, psykisk sårbare og borgere med handicap skal have den hjælp, de har behov for, og opleve at der er tid til at hjælpe dem.

ET GRØNNERE AARHUS

Aarhusianere skal kunne åbne for vandhanen og drikke et glas vand uden sprøjtegifte. Barnevogne skal kunne stå udenfor uden risiko for luftforurening.

I stedet for store byggeprojekter med glas, stål og beton, arbejder SF for flere grønne pusterum og åndehuller over hele kommunen.

Vi vil kæmpe for mere vild natur i skove, på landet og i byen til gavn for dyr, natur og mennesker.

SF arbejder benhårdt for, at Aarhus er i front i klimakampen. Ekstremt vejr, oversvømmede kældre og tørke påvirker os og fremtidige generationer.

De mange biler med kødannelser og trængsel skader aarhusianernes livskvalitet. SF vil arbejde for, at vi kan komme nemt rundt på en miljøvenlig måde. Aarhus skal være for mennesker, ikke biler.

Aarhus har brug for flere cyklister og aarhusianske cyklister har brug for bedre forhold.