Jeg er opvokset på Lolland, uddannet fra Roskilde Universitet i byplanlægning og socialvidenskab, er ved at skrive en ph.d.-afhandling om unges engagementer i verden og har boet i Holbæk siden 2014. Mens jeg har boet i Holbæk, har jeg forsøgt at gøre en indsats for, at fællesskaber kan få bedre muligheder for at udfolde sig.

At være en del af fællesskaber er meget vigtigt for mennesker, og desværre er der stadig mange, som står uden for fællesskaberne. Igennem Lokalforum Holbæk har jeg derfor været med til at arbejde for et nyt borgerhus i Holbæk, hvor vi kan mødes på tværs af kulturer og generationer. Denne kamp for fællesskab vil jeg også gerne kæmpe i Holbæk Kommunalbestyrelse.

Mærkesager 

Sammen ud af klimakrisen

Vi skal have alle borgere med i den grønne omstilling. Kommunen skal understøtte energifællesskaber, bæredygtige transportformer og udtagningen af lavbundsjorde.

Mere indflydelse til børn og unge

Erfaringerne og holdningerne fra børn og unge skal inddrages langt mere, når der skal træffes beslutninger om deres hverdag.

Rum til fællesskab

Borgerne skal have flere muligheder for at mødes på tværs af kulturer og generationer. Der skal laves nye partnerskaber for at bekæmpe ensomhed.