Jeg er 26 år gammel og til dagligt studerer jeg en kandidat i journalistik. Jeg er vokset op i Ejstrupholm og stiller nu op som folketingskandidat for SF og SF Ungdom i Vestjyllands Storkreds.

Jeg har vidst, at jeg var socialist, siden jeg fik samfundsfag i folkeskolen, og jeg interesserer mig meget for politik. I lang tid skældte jeg bare ud på fjernsynet, når de borgerlige lavede udlændingestramninger eller gav skattelettelser til de rigeste.

Men det er jo ikke nok bare at sidde i sofaen og være utilfreds, derfor besluttede jeg for over 4 år siden at gå aktivt ind i kampen for et rødere og grønnere Danmark. Jeg meldte mig ind i SF og SF Ungdom og har blandt andet været lokalformand i SFU Herning.

I Folketinget vil jeg kæmpe for…
Jeg brænder for samfundets socialt udsatte og marginaliserede grupper. Jeg mener, at psykiatrien er en dagsorden, der fortjener langt mere opmærksomhed end den får i dag. Derfor går jeg blandt andet til valg på nedbringelse af tvang i børne og ungdomspsykiatrien, bedre tilbud til pårørende og undervisning i psykisk sundhed i landets folkeskoler.

Vi har opbygget et uddannelsessystem hvor de studerende er mere stressede og føler sig mere pressede end nogensinde før. Det vil jeg gerne lave om på! Derfor ønsker jeg at afskaffe karakterkrav på erhvervsuddannelserne, sikre lærepladsgaranti og at afskaffe uddannelsesloftet.

Jeg er vokset op i en meget lille by og ved, hvordan det er at være dybt afhængig af velfungerende offentlig transport. Jeg holder personligt rigtig meget af udkants Danmark, men vi er nødt til at investere i grøn, velfungerende og billig offentlig transport, hvis det fortsat skal være attraktivt at bosætte sig i de små byer.

Jeg har lyst til at gøre en forskel og kæmpe for forandring.

MINE MÆRKESAGER

Styrk psykiatrien

Jeg oplevede at vi svigtede nogle af de mennesker i vores samfund som er allermest udsatte – Derfor
kæmper jeg for en styrkelse af psykiatrien. Helt konkret mener jeg at: Brugen af tvang i psykiatrien skal
mindskes, vi skal have mere pårørende-inddragelse og flere sengepladser på de psykiatriske afdelinger, også skal vi have en national handlingsplan til forebyggelse af selvmord og selvskadende adfærd.

Ro på i uddannelsessystemet

Jeg oplevede at der blev sparet og skåret ned på uddannelsesområdet. Jeg mener at vi skal investere i
uddannelse, ikke spare på den. Særligt vores erhvervsuddannelser trænger til et markant løft. Eleverne på erhvervsuddannelserne skal have ordentlige forhold, og ikke møde ind til nedslidte lokaler og 40 år
gammelt værktøj, derudover skal der være lærepladsgaranti, så det ikke er manglen på lærepladser der
afskrækker unge fra at vælge en erhvervsuddannelse.

Hånd om naturen 

Jeg oplevede at vi ikke tog hånd om naturen. Vi står midt i en biodiversitetskrise, og mange insekter og
dyrearter er truet eller helt forsvundet. Jeg vil arbejde for indførelsen af en biodiversitetslov der sikrer
mere vild natur og urørt skov, samt begrænsning af brugen af pesticider og sprøjtemidler.