Født 1960 i Rødovre, boet stort set hele livet på Københavns Vestegn, de seneste 22 år i Glostrup. Realeksamen i 1977, student fra Rødovre Statsskole 1980.

Postbud fra 1980 til 1994; tillidsmand fra 1981-1983, og igen fra 1989 til 1994, derefter faglig sekretær, først i Dansk Postforbund, derefter SID København Post, så Lager- Post- og Servicearbejdernes forbund og nu i 3F København. Speciale i arbejdsskader og sociale forhold – forsørgelse.

Aktiv i flere omgange i lokale beboerforeninger – har altid boet i almennyttig bolig.

Naturligt er beskæftigelsesområdet min helt store interesse, og kampen går på at bevare danske vilkår på landets arbejdspladser, at gå op mod social dumping og ulige konkurrencevilkår. At sikre en ordentlig forsørgelse, hvis man bliver dømt ude af arbejdsmarkedet for en stund – eller for altid.

Der er tiltagende ulighed i samfundet, desto større ulighed, desto mere utryghed. Der skal gøres op med at uddybe skellet fra rig til fattig, og det danske demokrati og solidaritet skal igen på dagsordenen. Årtiers klassekamp og vej til velfærdssamfund for alle står på spil, og det er mere aktuelt og påtrængende siden 1930’ernes økonomiske kollaps.

Kloden overlever sikkert uden mennesker, men vi overlever ikke os selv, hvis vi ikke NU tager skeen i den anden hånd, og sætter alle sejl til for at hjælpe klimaet og kloden tilbage på rette kurs. Den globale dagsorden er GLOBAL, og den globale indsats er mere end nogensinde påkrævet, derfor skal dette tema højt på dagsordenen.

MÆRKESAGER

  • Arbejdsmarked og forsørgelse
  • Ulighed
  • Klima og klode