Jeg genopstiller til byrådet for SF i Kolding Kommune.

Mit fokus til vil være stærke fællesskaber, fordi styrkede fællesskaber og sociale relationer har stor betydning for trivsel og mental sundhed, ligesom trivsel i barndommen har afgørende betydning for mental sundhed og hvordan vi klare os, uddannelsesmuligheder og evnen til at skabe gode relationer senere i livet.

Jeg vil måles på, hvordan vi behandler dem, der har mest brug for hjælp. Og der er plads til forbedringer for nogle af de mest sårbare mennesker vi har i Kolding kommune.

Mærkesager 

Bedre socialområde

Jeg vil kæmpe for socialområdet som er underprioriteret på grund af besparelser- Det går simpelthen ikke. Der skal være råd til forebyggende indsatser og vi skal være der for dem, som har brug for os

Invester i folkeskolen og daginstitutioner 

Der skal investeres i vores folkeskoler og daginstitutioner-  Også disse områder er ramt af besparelser. Jeg er bekymret for at skoleområdet ”bryder sammen”. Vi skal være en førende kommune på børneområdet.

Mere vild natur

Vi er fattig på natur Kolding kommune hvor naturen i mange år er blevet nedprioriteret. Vi skal være en foregangskommune, når det handler om at beskytte og udvikle miljø, klima og natur.