Jeg holder af mennesker og af naturen. Det har altid været min ledetråd og tilgang til livet. Som lærer prøver jeg at give alle elever et billede af, at mennesker er spændende, fordi de er forskellige, men at alle har deres værdi. Som naturmenneske prøver jeg at dokumentere ændringerne i Danmarks natur og knokle for større biodiversitet.

Jeg har stået på naturens side som aktiv i Danmarks Naturfredningsforening i de byer, jeg har boet i. Jeg har knoklet i DOF’s atlasprojekter for at kortlægge Danmarks fugle. Senest har jeg lagt kræfter i arbejdet for at trække de gamle kemikalieforureninger fra Grindstedværket frem i lyset.

Internationalt er der 3 ting, der truer klodens stabilitet i disse år: Klimaforandringerne, tilbagegangen i dyre og plantearter og overgødningen af jord- og vandmiljø. Jeg er engageret i at finde konkrete løsninger på alle 3 ubalancer.

Folketinget har i den grad brug for mere humanistisk og grøn indsigt, der vil forandring. Det har jeg og SF!

Følg mine konkrete forslag på min facebookside.

MÆRKESAGER

Det er naturens tur…
Der er alt for langt til vild natur i Danmark. Fisk, fugle og alt der imellem har brug for plads. Jeg vil knokle for en biodiversitetslov og naturparker, hvor naturen står ovenover alle andre hensyn. Børn har ret til ægte naturoplevelser.

…også den blå natur!
Der er stadig alt for meget gødning i det vand, der løber i vandløbene ud i søer og havet. Det gør naturen langt mere artsfattig under vandoverfladen. Jeg vil knokle for, at våd landbrugsjord langs vandløbene tages ud af drift og byttes med god landbrugsjord uden behov for dræning. Det vil både give plads til vild natur i ådalene, mindske næringsstoftilførslen til vandmiljøet og løse problemerne med urentable landbrug. Danmark skal have lidt mindre landbrugsland. Hav og søer fortjener det.

De gamle giftproblemer skal løses!
Der ligger stadig områder med gift i jorden tilbage fra den kemiske industris barndom i Danmark. Det vil koste rigtigt mange penge at rydde op, men giften spreder sig, så det er en bunden opgave, der skal løses. Jeg vil knokle for en renjordsfond, så der er penge til at rydde ordentligt op efter fx Grindstedværket, både i Grindsted og i Kærgård Plantage.

Klimaet kræver forandring
Klimaforandringerne er på alles læber. Danmarks udslip af drivhusgasser fordeler sig i 3 næsten lige store dele. 1/3 fra trafikken, 1/3 fra energiforbruget og 1/3 fra landbruget. Der skal findes løsninger i alle 3 sektorer hvis Danmark skal reducere CO2-udslippet med 60 pct. inden 2030 i forhold til 1990. Det kæmper hele SF for.