Jeg hedder Gunner, og bor i “toblerone-husene” oppe ved fritidscenteret i Varde.

Du skal stemme på mig for at få en i byrådet, der har overblik over det grønne område: Natur, miljø og klima. Jeg kender naturindholdet i alle afkroge af kommunen bedre end de fleste, fordi jeg har brugt rigtigt mange timer på registrering af fugle, planter og naturen i øvrigt gennem et engagement i DOF, DN og natur og miljøbevægelser i øvrigt. Det giver overblik, der vil berige byrådet.

Du skal også stemme på mig for at få en ind, der ser verden fra børns perspektiv. En der knokler for voksne nok i daginstitutioner og skoler, og en der vil give de voksne frihed til at bruge deres fag – for børnenes skyld. Men at se verden i børnehøjde gør også at jeg knokler for de langsigtede løsninger. Der skal gøres noget ved klimaforandringerne og vi skal efterlade mindre gift i jorden, end vi overtog fra vore forældre. Netop vore forældre har ellers knoklet for at skabe et så godt samfund de kunne. Det skal de have tak for, og ikke spises af med fortravlede medarbejdere og afløsere i et væk, når de engang rækker hånden ud efter hjælp.

Stem på Gunner, for en kommune der tænker langt, varmt og grønt.

MÆRKESAGER:

  • Varde kommune skal have meget mere vild natur. Både de store sammenhængende områder hvor planter og dyr har førsteret og flere vilde områder i byer og landsbyer og langs vejene.
  • Børnene skal have flere voksne i daginstitutioner og skoler. Det skal sikre børnene en tryggere og mere indholdsrig barndom, og det skal give de voksne tid til at se det enkelte barn og komme stress-epidemien blandt unge i forkøbet.
  • De socialt udsatte skal sikres en vej tilbage til et godt liv. Er du blevet invalideret af et hårdt liv fysisk eller psykisk, eller har du gjort noget dumt, skal der altid være en vej tilbage. Alle mennesker har værdi, for et helt samfund.

Om 4 år skal man ikke kunne sige, at jeg ikke knoklede i byrådet for et bedre samfund for vores børn. “Stem på Gunner – før jorden går under ;-)” – som jeg sagde i 1986. Engagementet er ikke nyt.