Dit valg – Din fremtid

Krigen i Ukraine og Corona har vist, at vi kan stå samme. Løse svære udfordringer og bakke op, når det gælder. Den oplevelse skal vi tage med os, i en tid hvor opgaverne tårner sig op foran os.

Både mennesker og pengene mangler, når vi ser ind i fremtidens ældrepleje, klimaudfordringer, forsvarsinvesteringer og socialsystemets sammenbrud. Og nu også en buldrende energikrise.

Vi må hver især, i fagbevægelsen, blandt bureaukraterne og politikerne se hinanden i øjnene – og nedbryde vanetænkning, hierarkier og modløshed. Den offentlige sektor må og skal rustes til at modstå presset fra globale markedskræfter.

Vi skal

  • Minimere bureaukratiet i job- og ældreforvaltningerne
  • Frisætte skoler og socialområdet
  • Ændre social lovgivningen, så sårbare unge og handicappede ikke skubbes
  • forsvarsløse ud i samfundet, når de fylder 18.

Der skal investeres i unge, i omskoling, i iværksættere, hvis vi fortsat skal kunne konkurrere med resten af verden. De unges valg er nemlig afgørende for, at der er både økonomisk vækst og omsorg i fremtidens ældresamfund. Kvalitetsudvikling af ungdoms- og faguddannelserne er en bunden opgave.

Hospitaler og kommunernes ældrepleje skriger på arbejdskraft – arbejdsmiljøet forværres mere og mere – vi må gøre noget nu.

Hvor skal pengene så komme fra?

De sidste årtier er store grupper i vores samfund blevet meget velstående. Større biler, huse, flere ferier og sommerhuse. Pensionsordninger, aktier og friværdier er mangedoblet. Men hvad hjælper det, hvis der ikke er nogen til at hjælpe med indkøb og personlig hygiejne, når man bliver gammel? Hvis Danmark oversvømmes ved stormflod?

Alt handler om prioritering, og tiden er kommet til at få kigget på uligheden i beskatningen, på professionalisering af ledelsen af den offentlige sektor og omlægning af erhvervstilskud fra veletablerede store virksomheder til iværksættere og bæredygtige landbrug.

Med min store erfaring fra kommunalpolitik, som cheføkonom i fagbevægelsen, men også som mor og foreningsmenneske, vil jeg gerne byde ind med konkrete løsninger – og ro på. Være en stærk stemme for udvikling i de landsdele, der økonomisk og menneskeligt er hårdest ramt – og står overfor en skræmmende fremtid, hvis ingen lytter.

Vi har ikke brug for en Kattegatbro – men investeringer i mennesker, i fremtidens bæredygtige boliger og energiløsninger – og ikke mindst – i kollektive transportformer.

Fremtiden bliver svær, men vi kan godt.