Jeg har i denne periode plads i Viborg Byråd – i Social- og Sundhedsudvalget og i Landdistriktsudvalget. Jeg har tidligere været medlem af Kommunalbestyrelsen i den gamle Møldrup Kommune. Jeg bor i Skalsådalen sammen med Anne og er far til tre voksne børn, der indtil videre har beriget os med 4 børnebørn.

Jeg er et politisk engageret menneske med stor erfaring.

Jeg har altid været optaget af foreningsarbejde og udvikling af mit lokalsamfund.

Jeg er tidligere skoleleder og er Folkeskolemenneske om en hals.

Vi skal passe på Folkeskolen og på vores mange lokalsamfund – To forhold, der hænger sammen.

Mærkesager:

Udvikling af Velfærden – en skole, der møder og udfordrer det enkelte barn, tidlig indsats gennem minimumsnormeringer i daginstitutionerne og værdighed i ældreplejen herunder udvikling af tidssvarende boligformer for ældre og gamle.

Udvikling af en grøn kommune – Klimamål og klimaregnskab, fossilfri kommunal bilpark, sammenhængende natur i forbindelse med boligområder, mere biodiversitet og udbygning af cykelstier og ladeanlæg for elcykler.

Aktiv Borgerinddragelse – sparring med borgerpaneler, mulighed for borgerforslag, tidlig inddragelse af borgere i planlægningsspørgsmål og dialog med borgere i forbindelse med udvalgsmøder.