Vi skal kende hinanden – på tværs af økonomisk og sociale skel
Mit barndomshjem var middelklasse, mine bedsteforældres var arbejderklasse og mine farforældre var fra de jyske bønder. Jeg gik i flere skoler, nogle med børn fra små kår og andre med børn fra hjem med rigdom og muligheder.

Derfor lægger jeg vægt på, at vi kender hinanden på tværs af økonomiske og sociale skel. Det kan vi sikre gennem vores byplanlægning og boligpolitik, og ved at børn og unge fra forskellige miljøer går i de samme institutioner.

Vi skal styrke kulturen, fordi det skaber udvikling og samvær
Jeg er uddannet cand.mag. i moderne kultur og beskæftiger mig med kunst- og kulturområdet. Det er et område, som er vigtigt for alle – til nydelse, refleksion, udfoldelse og samvær.

Børns og unges vilkår, kunstens vilkår og vores klodes tilstand er de vigtigste område for mig.

Børn skal ikke vokse op i fattigdom, og ingen børn skal udelukkes fra at kunne deltage i fritidsaktiviteter, fordi deres forældre ikke har råd.

Normeringer i daginstitutioner og skoler skal sikre tryghed og god faglighed, og testkulturen skal erstattes med mere kunst, bevægelse og kreativitet.

Nedskæringerne på vores kulturinstitutioner skal stoppe. De er indført uden at overveje konsekvenserne. Museer, orkestre, teatre, DR, biblioteker – de har alle betydning for vores demokratiske, oplyste samfund. Vi skal styrke det fælles, passe på det overleverede og opmuntre til nyskabelser.

Klima, miljø og natur kan ikke vente

Vores klodes tilstand er – ja, til at græde over. Vi skal gøre mere lige nu. Flere naturarealer, reduceret brug af sprøjtegifte, bæredygtige produktionsformer og sundere havmiljø er blot nogle områder.

MINE MÆRKESAGER

  • Børns og unges vilkår
  • Kunst og kultur
  • Klodens tilstand