Mit navn er Dorte Nørbo. Jeg stiller op som spidskandidat i Rudersdal. Jeg bor mellem Holte og Birkerød sammen med min mand, Frank. Vi deler hus med min mor på 85. Sønnen er flyttet hjemmefra for længst.

Jeg arbejder med projektledelse og organisationsudvikling og holder ind imellem foredrag i kunst og kultur. Jeg er uddannet cand.mag. i moderne kultur og kulturformidling.

Jeg er desuden formand i SF´s kulturudvalg og i SF Rudersdal.

Mærkesager 

Klima og biodiversitet

Rudersdal skal investere i ren energi. Fjernvarme, solceller, elbiler, ladestandere, offentlig transport, cykelstier – alt sammen midler til en grøn fremtid. Vi skal sætte tydelige mål for reduktion af CO2-udledning, og der skal afsættes tydelige finansiering på kommunens budget. Et grønt regnskab skal hvert år vise, om vi lever op til de satte mål.

Offentlige anlæg skal omdannes til oaser for insekter og planter, der naturligt vokser i vores område. Havejere kan med fordel inddrages i omstillingen og rådgives om omlægning til vildere natur.

Børn og unge

Stop sammenlægninger og centralisering. Skoler og daginstitutioner skal have en central rolle i det lokale liv og selvstændig ledelse. Skolerne skal selv kunne forme deres hverdag. Vi skal sikre gode, kreative og alsidige institutioner, hvor det faglige fokus inkluderer både boglige, praktiske og kreative fag. Alle børn og unge skal møde kulturen, i daginstitution, i skolen og i fritiden. Musik- og kulturskolens samarbejde med daginstitutioner og skoler skal prioriteres, ligesom idrætslivet skal tilbyde det gode fællesskab. Bibliotekernes rolle som formidlere af kultur skal styrkes i samarbejde med daginstitutioner og skoler. De skal fungere som kulturelle mødesteder for os alle, og det er vigtigt, at de findes lokalt. Derfor skal Vedbæk bibliotek genetableres.

Ældre

Værdig hjemmepleje, hvor den ældre møder de samme mennesker hver gang.  Trygge plejehjem med samme service for alle. Der skal være personale med faglige kompetencer, så demente og andre beboere med særlige behov, får den bedste hverdag. Bymiljøer skal indrettes, så der er plads til de ældre, og der skal være mulighed for bofællesskaber både kun for ældre og for blandede aldersgrupper, hvor ældre lever side om side med unge, børn og midaldrende.