Jeg stiller op, fordi jeg tror på, det gør en forskel!
Jeg har et hjerte, der er grønt og rødt på samme tid, og derfor meldte jeg mig som 16-årig ind i SF og SFU. Det var kampen imod klimaforandringer og social uretfærdighed, der fik mig engageret i politik, og det er stadig den kamp, der driver mig i dag.

Jeg kæmper for et solidarisk og bæredygtigt Danmark, der er kendetegnet ved frihed, lighed og grøn omstilling. Vi skal bekæmpe den stigende ulighed, investerer i uddannelse og sundhed og vigtigst af alt: Vi skal tage klimakrisen seriøst! Vi har et ansvar overfor vores klode og vi skal ikke efterlade regningen hos den næste generation. Ændringer sker ikke af sig selv, men kræver hårdt arbejde og politisk vilje – derfor stiller jeg optil Folketinget!

Lidt om mig selv
Jeg er 26 år, jeg studerer Socialt Arbejde på Aalborg Universitet og bor i Odense med min kæreste.

MINE MÆRKESAGER

Sæt gang i den grønne omstilling
Vi skal tage klimakrisen alvorligt og handle nu. Det kræver en progressiv klimapolitik og omstilling af alle dele af vores samfund fra energi til boliger, transport og landbrug. Vi skal have øget fokus på genanvendelse, investere i kollektiv transport og begrænse udledningen fra landbruget markant.

Investér i uddannelse
Besparelserne på uddannelse skal stoppes og der skal investeres i at gøre uddannelserne bedre. Vi skal af med presset fra karakterræs, præstationskultur og uddannelsesloft og skabe et uddannelsessystem med plads til fordybelse og læring, uanset om man vælger erhvervsskolen eller universitetet.

Prioritér psykisk sundhed
Psykiske lidelser skal ligestilles med fysiske sygdomme. Brugerbetalingen på psykologhjælp skal fjernes helt, så alle får mulighed for at få hjælp i tide. Psykiatrien skal prioriteres og have et markant løft, flere sengepladser, mere personale og bedre inddragelse af pårørende.