Jeg vil gerne bruge min erfaring som byrådsmedlem og udvalgsformand til at styrke arbejdet med den grønne omstilling i Skanderborg Kommune, samt sætte fokus på bedre dialog og stop for privatisering af kernevelfærden

Mærkesager

Der skal mere fart på den grønne omstilling

Der findes ingen hurtige eller nemme løsninger og tiden er knap. Som kommune skal vi have justeret hele maskineriet, så der er fokus på at mindske energi- og ressourceforbruget. Hvis vi skal nå de ambitiøse klimamål, skal byrådet have modet til at træffe de nødvendige, grønne beslutninger. Valget til det nye byråd bliver derfor et klimavalg.

Tidlig dialog giver de bedste løsninger

Jo tidligere dialogen starter, jo mere kvalificeret og gennemarbejdet bliver den endelige beslutning. Det handler om at få fordele og ulemper beskrevet på et tidligt tidspunkt – før embedsmænd og byråd ligger sig fast på en bestemt holdning. Det kræver ofte mere tid og flere møder, men er ofte det hele værd, fordi dialogen med borgerne og den endelige beslutning bliver så meget bedre.

Bedre skole, pasning og pleje på kommunale hænder

Kommunens vigtigste opgave er kernevelfærden – pasning, undervisning og pleje. Det er her byrådet skal have sit hovedfokus og sikre gode kommunale tilbud – både i byerne og landsbyerne. Privatisering af fx ældreplejen er for SF “no-go”, fordi kommunen derved mister muligheden for blande sig i den daglige drift og sikre god kvalitet.