Mit navn er Christina, jeg er netop fyldt 40 år. Jeg bor I Frederikshavn sammen med min mand og mine to børn. Sofie som er teenager med stort T og Marie som i sommers startede i skole. Jeg har siddet i byrådet i 12 år for SF. Et seriøst parti der går efter resultater.

Til trods for at SF i dag kun har et mandat i Frederikhavn byråd har vi arbejdet hårdt for at opnå resultater til gavn for borgerne.

Unges trivsel er en af de områder der har været på SF`s dagsorden de seneste fire år. Der er nu fast afsat penge i budgettet til at arbejde med de problematikker og udfordringer unge og forældre oplever i teenagealderen. Derudover har vi sikret at der nu er gratis psykologhjælp til unge. Vi har sikret penge til flere socialrådgivere til hjælp i udsatte familier.

Den grønne omstilling har altid været vigtigt for SF. Frederikshavn kommune er blot en lille prik i en stor verden. Men derfor bliver vi alligevel nødt til at gøre NOGET. Derfor har SF stået i spidsen for at kommunen har stoppet brugen af Round op og indfasning af EL biler. Vi siger ”JA” til solceller og vindmøller.

Som formand for sundhedsområdet de seneste fire år har jeg brugt tid på at udbrede fokusset på den mentale sundhed i samme grad som på den fysiske sundhed og igangsætte initiativer.

Mærkesager

De mindste og skole børnene

I den kommende periode skal vi helt i hus med minimumsnormeringerne. De første 6 år er afgørende år for os som mennesker, derfor er det enormt vigtigt at vores børn møder en hverdag hvor der er tid nok og hvor der nok voksne skuldre og knæ.

Kortere skoledage

Kortere skoledage, mindre præstationspres bedre ressourcer til inklusion. Alle børn har brug for at føle at de hører til og være en del af fællesskabet. Børnenes fritid skal prioriteres. SFO, klubber og i foreningslivet er de steder hvor børnene bruger deres fritid. Her skal være rart at være, det skal være sjovt og der skal være nok nærværende voksne.

Miljøet 

Vi vil fortsætte med at være miljøets vogtere. Den grønne omstilling er i gang, det skal være i fokus nu, i morgen og i fremtiden. Vi vil ikke lade os forblinde af penge når det går ud over vores skønne natur. Vi vil sige ”nej” når bygninger bliver for høje eller for klodsede midt i tætpakkede byområder eller i vores unikke natur.

Sundhed.

Der sker i øjeblikket meget på sundhedsområdet. Flere opgaver glider fra sygehusene over til kommunerne. Heldigvis er vores ansatte topdygtige til at løse opgaverne men der skal være nok. Nok sygeplejsker og nok hjælpere og assistenter.  Mental trivsel er en vigtig vej til sundhed og er for SF en af de vigtigste parametre for at vi mennesker kan udvikle os og være noget for hinanden.

Voksnes og ældres fritid er dyrebar, derfor skal alle have lige muligheder for at deltage og være en del af et fællesskab.

Stabil økonomi og Samarbejde er vigtigt for at skabe tryghed for de borgere der bor og arbejder i Frederikshavn kommune. Vi skal ikke bruge flere penge end vi har, til gengels skal alle de penge vi har til rådighed bruges og de skal bruges klogt.