Mere lighed, stærk velfærd og mindre mistrivsel
Lysten til at skabe mere lighed og social forståelse er min drivkraft i politik. Når vi taber nogen, taber vi alle sammen. Jeg tror på, at den opadgående sociale mobilitet, samt ligestillede muligheder er med til at gøre os alle sammen rigere. Derfor er der brug for en stærk velfærd, som kan sikre støtte, når børn, unge og voksne er i mistrivsel.

Men vores velfærd er under pres
Borgerne oplever sig ikke altid mødt, når de beder om hjælp.
Samtidig ser vi, at det bliver sværere at rekruttere personale, fordi arbejdsforholdene er for dårlige og præget af en høj grad af meningsløse opgaver. Derfor er vi nødt til at se på, hvordan vi kan omorganisere arbejdet, så vi kan imødekomme borgernes behov bedre. Det er der i høj grad brug for, og jeg mener, at jeg med min mangeårige erfaring som offentligt ansat, samt aktiv i fagbevægelsen kan gøre en forskel i Folketinget sammen med resten af SF.

I mit private liv bor jeg sammen med min datter på 21 år i en lille landsby med den skønneste natur omkring os. En natur, som tilbyder ro og tid til at dvæle, som en kærkommen pause fra det travle liv med job og byrådsarbejde.

Mærkesager

Børn og unge med ro på og i trivsel 
Der er brug for et samfundsmæssigt værdiskifte: Fra de præstationsfremmende målsætninger til en relationel og rummelig omsorg med fokus på nysgerrighed, innovation og leg. Derudover skal børn og unge sikres en tidlig indsats og den nødvendige støtte, hvis de ikke trives.

Vi skal være mere ligeværdige
Børnefattigdom skal afskaffes, da det giver mismod, skam og ulige vilkår fra livets start.
Voksne med udfordringer forventes at kunne løse egne problemer, sygdom og samtidig stå klar som arbejdskraft.
Det er på tide, at vi taler om medmenneskelighed, værdighed og socialpolitik.

Nej tak til en bro over Kattegat 
Vi har ikke brug for mere støj, stress og vejarbejde.
Vi har heller ikke brug for den miljø- og klimabelastning, som en bro vil være – og pengene kan bruges bedre.

Vi brug for ro, natur og nærvær.