“Lysten til at skabe mere lighed og social forståelse er min drivkraft i politik. Når vi taber nogen, taber vi alle sammen.

Som socialrådgiver møder jeg mange familier, som grundet uheldige omstændigheder har brug for kommunens velfærd. Derfor skal vil sikre borgerne den hjælp, de har brug for.

Lige fra pasning og skole til børn/unge, sociale tilbud til voksne med handicaps eller psykiske lidelser, samt pleje til de ældre.

Jeg har en bred erfaring fra bestyrelsesarbejdet i Dansk Socialrådgiverforening, De Anbragtes Vilkår og Baglandet, Aarhus.

Ligeledes har jeg været frivillig i sportsforeninger, ved Natteravnene Ry – og er det fortsat ved Smukfest.

Centralt i SF er jeg medlem af Socialpolitik- og Familiepolitik-udvalgene.

Mærkesager 

Børn og unges trivsel på alle parametre:

Minimumsnormeringer, klasseloft, færre tests, to-voksen-ordninger, overgange i uddannelsessystemet, samt fra ung til voksen.

Specialområdet og udsatte børn/unge har brug for særlig bevågenhed.

Voksne med andre problemstillinger end ledighed:

Socialpsykiatrien er afgørende for borgere med invaliderende diagnoser for at mindske genindlæggelser. Det skaber værdighed.

En større del af de unge står uden job eller uddannelse, og det kan vi ikke være bekendt. De har brug for en individuel tilrettelagt indsats, som kan føre til selvforsørgelse.

Miljø og klima kommer vi ikke udenom

Når der iværksættes indsatser og nye tiltag i vores kommune, bør vi altid tae et afgørende hensyn til miljø og klima.

I nogle tilfælde vil der kunne skabes rene win-win-aftaler, som fx grundvandsparker ved drikkevandsboringerne. Det sikrer både rent drikkevand og fremmer biodiversiteten.”