Jeg er spidskandidat i Herlev og hedder Betina Skovby, 51 år gammel. Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder som daglig leder for Gladsaxe Handicaptilbud uden døgn. Derudover er jeg formand for Danske Handicaporganisationer i Herlev og sidder i Handicaprådet.

Fra 2010-2013 sad jeg i Herlevs kommunalbestyrelse.

Som offentlig ansat er jeg optaget af at styrke vores velfærd og læser en Master i Social Entreprenørskab på RUC, for at finde nye og innovative løsninger for social bæredygtighed, til glæde for alle mennesker, også dem der har svært ved at finde en plads i fællesskabet.

Mærkesager

Retssikkerhed for alle!

Jeg vil arbejde benhårdt for at få den politiske linje gjort mere menneskelig. Vi skal investere i mennesker og i vores velfærd, så retssikkerheden og værdigheden sikres i vores ældrepleje, på vores sociale tilbud, i vores jobcenter og ikke mindst i vores skoler og daginstitutioner.

RO PÅ – det haster!

Vi mødes konstant af krav om effektiviseringer, og stress rammer alt for mange mennesker. Corona har lært os at sætte tempoet ned og det har været sundt for mange – så det skal vi fortsat gøre. Vi skal have tid til familielivet, tid til at børn vokser op i tryghed og tid til fagligheden på vores arbejdspladser.

Sundt Byklima!

Herlev er en skøn by på mange måder, men det er også en voldsomt støjplaget by og efterhånden ikke mange oaser at flygte til. Støj dræber, kan give forhøjet blodtryk og stress. Vi skal derfor investere i støjreducerende tiltag, som samtidig kombineres med grønne løsninger, til vores fælles glæde.