Som ung biologistuderende var jeg aktiv i miljøbevægelsen, senere blev det til job som organisationskonsulent i sundhedsvæsnet og en plads i Silkeborg Byråd. Og selvom vi skal have ro på, så er der tre ting, der haster.

Mærkesager

Mere fart på den grønne omstilling

Der er gjort store fremskridt for den grønne omstilling. SF skal fortsætte arbejdet for at frigøre Danmark fra olie og gas. Her i Vestjylland skal vi gå foran. Små og store virksomheder, der arbejder med grøn om-stilling bør have base her. Vi skal opbygge viden og skabe arbejdspladser til så mange som muligt. Som SFer vil jeg også arbejde for at bevare den vestjyske natur og sikre mere vild natur.

Styrk kommuners økonomi og handlekraft

Kommunerne skal have en bedre økonomi, hvis vi skal sikre velfærden. Det drejer sig både om at skaffe flere penge og om, at kommunerne skal have bedre mulighed for at bruge pengene på den måde, der giver mest værdi lokalt. Handlekraft er også, medarbejderne kan koncentrere sig om arbejdet med børn, unge ældre. Minimumsnormeringer og kendte ansigter i ældreplejen skal være virkelighed i fremtiden.

Sammenhæng og lighed i sundhed

Der er stadig stor ulighed når det gælder sundhed og muligheden for behandling. SF skal arbejde for at egenbetaling hos f.eks. tandlægen og psykologen bliver udfaset. Men vi har også brug for, at vores sund-hedsvæsen hænger sammen. Derfor skal regioner og kommuner skabe et endnu tættere samarbejde især når det gælder forebyggelse og hjælp til mennesker med kroniske sygdomme. Derfor står flere diagnosti-ske centre på hospitalerne og lokale sundhedshuse højt på min ønskeseddel.

Hjemme i Silkeborg nyder Ingrid og jeg vores have, naturen og kulturen og ikke mindst de gode snakke med venner. Og jeg tager gerne en tur i kajakken, når der skal hentes energi.