Jeg hedder Bent Bjørn Roldgaard og bor i Hvidovre Strandmark. Til dagligt arbejder jeg som gymnasielærer på Nørrebro Gymnasie hvor jeg underviser i biologi, kemi og historie. Jeg arbejder lokalpolitisk for at gøre en forskel og for at styrke fællesskabet i vores samfund.

Jeg arbejder for et Hvidovre, hvor alle kan blive en del af fællesskabet, uanset om man er barn, voksen eller ældre og uanset baggrund. Jeg arbejder for et Hvidovre, hvor vi passer godt på miljøet og de ressourcer vi har og hvor borgerne får den hjælp, de har brug for. For ingen må blive efterladt alene.

Jeg vil arbejde for et grønnere Hvidovre, hvor naturen og de grønne områder styrkes. Et Hvidovre hvor vi i fællesskab finder de bedste løsninger og borgeren altid tages med på råd. Et Hvidovre der bliver styret på baggrund af brede politiske aftaler, som er til gavn for Hvidovre.

MÆRKESAGER

  • Alle børn, uanset baggrund, skal have lige muligheder for at få en god skolegang og en ungdomsuddannelse. Med andre ord skal vi sikre, at alle får den bedst mulige skolegang som passer til deres evner og behov. Dette starter med et godt ”arbejdsmiljø” på skolerne, det vil sige god ventilation, gode fysiske rammer og et godt og roligt læringsmiljø.
  • Vi skal passe godt på vores miljø og bekæmpe klimaændringerne ved at reducere vores CO2-aftryk. Dette gøres ved visionært klimavenligt offentligt- og privat byggeri. Vi skal have visioner for Hvidovre kommune, der skal bygges klimavenligt og sørges for at borgerne også kan bygge klimavenligt og få behandlet deres byggesager hurtigt og ensartet.
  • Hvidovre kommune skal sørge for at der er ”Ro På” for nybagte forældre og børn, dvs. gode barselsforhold, velnormerede daginstitutioner og mulighed for pasningsordninger der passer den enkelte familie.