Frederiksberg skal være en by som understøtter menneskers frihed til at leve et godt liv med stærke fællesskaber. Det må aldrig være vanetænkning der er bestemmende, men der skal være balance mellem historien og nytænkningen.

I disse år er den blandede by under pres, for boligpriserne galopperer derudaf, og de mindre billliger boliger forsvinder med bekymrende hastighed. Den udvikling skal modgås.

Når et borgerligt politisk flertal har siddet på magten i 112 år, er det ikke overraskende at der indtræder metaltræthed. Jeg har oplevet at det politiske flertalsfokus har været driftsorienteret frem for at være idérigt, og al den stund at driften sågar har været problemfyldt nok, er det ikke godt nok for Frederiksberg.

Som et led i en stræben efter luftforandring, har SF bidt sig fast i forhandlingsbordet og taget medansvar for budgettet. Det har betydet håndfaste rødgrønne resultater til gavn for Frederiksberg.

Mærkesager 

Giv vores børn og unge ro på – Max 24 elever i hver klasse – Flere voksne i daginstitutionerne

Elevernes trivsel i skolen er alfa og omega for læring. Der er brug for et opgør med test-kulturen. Vi skal sikre at lærere og pædagoger har tid til forberedelse, og to voksne batter mere end lange skoledage, hvor udkørte elever ikke har kræfter til mere, og som ikke mindst heller ikke kan finde overskud til deres fritidsliv.

Gør fremtiden grøn – mere bynatur og biodiversitet

For SF søsatte jeg i 2017 et fokus på biodiversitet på Frederiksberg. Kommunen blev bivenlig og vi fik ændret plejen af de grønne områder. Men vi har mere at opnå. Vi skal have bredt forståelsen for biodiversitet ud til alle borgere, og til boligforeninger og den almene sektor. Der ligger et enormt potentiale.

En mangfoldig og socialt ansvarlig by med billige boliger

I disse år bevæger vi os længere væk fra en blandet by, hvor folk med forskellig indkomst kan bo sammen. Vi skal have flere almene boliger der er til at betale. Vi skal sikre en kommune der viser anstændighed over for dem der har det sværest.