Med mig i byrådet sikrer du fokus på retfærdighed og bæredygtighed. Hermed sikres alle borgere, naturen, kulturen og erhvervslivet de bedste vilkår til gavn for nuværende og kommende generationer

Mærkesager 

Klima, Miljø- og Naturpolitik

Sikring af vores klima, miljø og natur afgør vores fremtid. Et pesticidfrit miljø, mere økologi i offentlige køkkener gøre genbrugstanken til allemandseje. Naturpolitikken skal beskytte og udvikle vores enestående natur. Uvildig energirådgivning skal tilbydes borgerne.

Mål: Det bæredygtige samfund.

Helhedstænkning i alle kommunale beslutninger

Helhedstænkning ved alle beslutninger, så konsekvenser på andre områder påvises og inddrages.

Mål: Helhedstænkning og helhedsplanlægning i alle kommunale beslutninger.

Åbenhed, borgerinddragelse og dialog.

Borgernes oplevelse af manglende viden om, hvad der foregår i deres kommune fører til stadig lavere deltagelse i den demokratiske proces. Men kendskab til kommunen og inddragelse i kommunens udvikling er afgørende for, at vores åbne demokratiske samfund kan bevares og udvikles.

Mål: Inddrage og være i dialog med borgerne om kommunens udvikling