Udsyn og indsigt er en god kombination. 40 års politisk arbejde og stadig nysgerrig og villig til at gøre en indsats med fokus på udvikling af lokalområderne, borgernes mulighed for at øve indflydelse på egen livssituation.

Fmd. opholdsstedet Hjørnegården, næstfmd; FilmFyn, Idrætsefterskolen Ulbølle, Cykelsti Hvidkilde. Medl. af best.: Forum5762, Lokalhistorisk forening,

Mærkesager 

  • Ligeværdig udvikling af hele Svendborg Kommune.
  • Diversitet som styrke i natur, miljø, mennesker, aktiviteter.
  • Svendborg – mulighedernes kommune, hvor de skønne omgivelser skal give plads til kreativitet, lyst til at sætte i gang og et liv i balance.