Jeg er 66 år, organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI og aktiv i det frivillige sociale arbejde. Har to voksne børn og seks bonusbørnebørn. Medlem af Herlev kommunalbestyrelse siden 2001.

Jeg arbejder for, at kommunerne får et større økonomisk råderum, der sikrer den fortsatte udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte.

Jeg har særlig fokus på indsatsen på børne, skole, social, ældre, psykiatri og miljøområdet. Jeg har bl.a. arbejdet for en ordentlig madordning i daginstitutionerne, bedre normeringer, børneparate folkeskoler, uddannelse og job, social retfærdighed, udvikling af øget kvalitet i ældreplejen, fornyelse og modernisering af psykiatrien, bedre kollektiv trafik, trafiksikkerhed, indsatsen mod klimaforandringerne og for et grønnere Herlev.

Jeg stiller derfor både op til kommunal- og regionrådsvalget!

Mærkesager til kommunalvalget 

Øget social og faglig trivsel i skolerne.

Vi skal løfte den sociale og faglige trivsel i skolerne. Alle børn skal lære mere og være glade for at gå i skole. Trivslen og arbejdet mod mobning skal styrkes. Jeg vil slås for, at klasserne som udgangspunkt skal have max 21 elever. Vi skal også gøre maksimal brug af 2-lærerordninger. Alle skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Bedre normeringer i daginstitutionerne.

Kvaliteten skal være i højsædet i børneinstitutioner. Den pædagogiske indsats skal sikre et udviklende og inspirerende børnemiljø. Det forudsætter reelle minimumsnormeringer i børneinstitutionerne, så personalet har tid til at tage sig af alle børn. Gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børn udvikling. Statslige midler til børneområdet skal gå til den enkelte institution og ikke placeres på rådhuset.

Grønnere og miljøvenligt Herlev.

Grøn byudvikling og forskønnelse. Vi skal bevare de bolignære grønne områder, skabe nye grønne oaser og pladsdannelser. Afvisning af urimeligt højt etagebyggeri og superhøje byggeprocenter. Herlev trænger til et smukkere og mere indbydende udtryk. Invester i mere vild natur. Satsning på vedvarende energikilder og øget genbrug af affald. Markant bidrag til at reducere CO2-udslippet.

Mærkesager til regionrådsvalget 

En moderne medicinlet psykiatri
Psykiatrien er voldsomt underprioriteret økonomisk og skriger på fornyelse. Væk med ventetider – hurtig behandling er den bedste vej til helbredelse. Indførelse af behandlingsmetoder baseret på inddragelse, dialog og recovery (at kunne komme sig helt eller delvis), kombination af medicin, psykoterapi og sociale tiltage i sammenhængende forløb. Flere senge- og behandlingspladser. Samlet ét behandlingstilbud for mennesker med psykisk sygdom og misbrugsproblem.

Høj kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene
Vi skal investere i den bedste kræftbehandling og udnytte de højteknologiske landvindinger.
Fødeafdelingerne skal bemandes, så fødende får en god oplevelse uden stress og jag og pres for hurtig hjemsendelse.
Der skal være lige adgang til sundhed og den sociale ulighed i sundhed skal modvirkes.

Grøn omstilling
Vi skal satse på vedvarende energi, genanvendelse af affald og bidrag markant til at reducere regionens samlede CO2-udledning.
Regionen skal understøtte den grønne omstilling, som kan sikre os masser af grønne arbejdspladser og en økonomi til at leve af i fremtiden.

Udbyg den kollektive trafik
Den kollektive skal udvikles og forbedres. Flere letbaner og RST-buslinjer. Førerløse S-tog med mulighed for mange flere afgange. Enkelt og forståeligt takstsystem skal indføres. Udbygning cykelstinettet og bedre vedligeholdelse af stierne.

Velfærdsuddannelser skal genetableres på Københavns Vestegn/omegn.
Det er en uddannelsespolitisk skandale, at alle velfærdsuddannelserne som lærer, pædagog sygeplejerske er nedlagt på den københavnske vestegn/omegn. De skal hurtigst muligt genetableres, så unges adgang til uddannelse forbedres. Vi mangler allerede i dag disse faggrupper.

En moderne medicinlet psykiatri
Psykiatrien er voldsomt underprioriteret økonomisk og skriger på fornyelse. Væk med ventetider – hurtig behandling er den bedste vej til helbredelse. Indførelse af behandlingsmetoder baseret på inddragelse, dialog og recovery (at kunne komme sig helt eller delvis), kombination af medicin, psykoterapi og sociale tiltage i sammenhængende forløb. Flere senge- og behandlingspladser. Samlet ét behandlingstilbud for mennesker med psykisk sygdom og misbrugsproblem.

Høj kvalitet og effektivitet i sundhedstilbuddene
Vi skal investere i den bedste kræftbehandling og udnytte de højteknologiske landvindinger.
Fødeafdelingerne skal bemandes, så fødende får en god oplevelse uden stress og jag og pres for hurtig hjemsendelse.
Der skal være lige adgang til sundhed og den sociale ulighed i sundhed skal modvirkes.

Grøn omstilling
Vi skal satse på vedvarende energi, genanvendelse af affald og bidrag markant til at reducere regionens samlede CO2-udledning.
Regionen skal understøtte den grønne omstilling, som kan sikre os masser af grønne arbejdspladser og en økonomi til at leve af i fremtiden.

Udbyg den kollektive trafik
Den kollektive skal udvikles og forbedres. Flere letbaner og RST-buslinjer. Førerløse S-tog med mulighed for mange flere afgange. Enkelt og forståeligt takstsystem skal indføres. Udbygning cykelstinettet og bedre vedligeholdelse af stierne.

Velfærdsuddannelser skal genetableres på Københavns Vestegn/omegn.
Det er en uddannelsespolitisk skandale, at alle velfærdsuddannelserne som lærer, pædagog sygeplejerske er nedlagt på den københavnske vestegn/omegn. De skal hurtigst muligt genetableres, så unges adgang til uddannelse forbedres. Vi mangler allerede i dag disse faggrupper.