Jeg er 66 år, organisationskonsulent i BEDRE PSYKIATRI og aktiv i det frivillige sociale arbejde. Har to voksne børn og seks bonusbørnebørn. Medlem af Herlev kommunalbestyrelse siden 2001.

Jeg arbejder for, at kommunerne får et større økonomisk råderum, der sikrer den fortsatte udvikling af den borgernære velfærd.  Til gavn for børnefamilier, skolebørn, ældre, arbejdsløse, syge og socialt udsatte.

Jeg har særlig fokus på indsatsen på børne, skole, social, ældre, psykiatri og miljøområdet. Jeg har bl.a. arbejdet for en ordentlig madordning i daginstitutionerne, bedre normeringer, børneparate folkeskoler, uddannelse og job, social retfærdighed, udvikling af øget kvalitet i ældreplejen, fornyelse og modernisering af psykiatrien, bedre kollektiv trafik, trafiksikkerhed, indsatsen mod klimaforandringerne og for et grønnere Herlev.

Mærkesager

Øget social og faglig trivsel i skolerne.

Vi skal løfte den sociale og faglige trivsel i skolerne. Alle børn skal lære mere og være glade for at gå i skole. Trivslen og arbejdet mod mobning skal styrkes. Jeg vil slås for, at klasserne som udgangspunkt skal have max 21 elever. Vi skal også gøre maksimal brug af 2-lærerordninger. Alle skal have mulighed for at tage en ungdomsuddannelse.

Bedre normeringer i daginstitutionerne.

Kvaliteten skal være i højsædet i børneinstitutioner. Den pædagogiske indsats skal sikre et udviklende og inspirerende børnemiljø. Det forudsætter reelle minimumsnormeringer i børneinstitutionerne, så personalet har tid til at tage sig af alle børn. Gode normeringer er den vigtigste enkeltfaktor for børn udvikling. Statslige midler til børneområdet skal gå til den enkelte institution og ikke placeres på rådhuset.

Grønnere og miljøvenligt Herlev.

Grøn byudvikling og forskønnelse. Vi skal bevare de bolignære grønne områder, skabe nye grønne oaser og pladsdannelser. Afvisning af urimeligt højt etagebyggeri og superhøje byggeprocenter. Herlev trænger til et smukkere og mere indbydende udtryk. Invester i mere vild natur. Satsning på vedvarende energikilder og øget genbrug af affald. Markant bidrag til at reducere CO2-udslippet.