Lige mulighed for gode uddannelser
Uddannelse er en forudsætning for, at vi kan skabe lige muligheder for alle. Derfor skal vi sikre, at alle mennesker får mulighed for at uddanne sig og at vores uddannelser er af høj kvalitet.

Som studerende mærker jeg på tætteste hold, hvordan vores uddannelser har været udsat for massive nedskæringer. Mængden af undervisning, feedback og vejledning er alt for lav, hvis vi ønsker et uddannelsessystem i verdensklasse. Det er ikke kun på universiteterne, vi skal sætte ind.

Der er brug for, at vi investerer både i vores folkeskoler, ungdomsuddannelser og videregående uddannelser, så alle kan tage en uddannelse uanset størrelsen på deres pengepung.

Jeg vil kæmpe mod uligheden i Danmark
Med den nuværende regering er uligheden i Danmark steget markant, og flere mennesker lever nu i fattigdom.

Når børn vokser op i fattigdom, forværres deres livsmuligheder. De sættes udenfor fællesskabet, når pengene derhjemme er små og ting som fritidsaktiviteter, lejrskoler og børnefødselsdage er svære at få råd til. Jeg kæmper for et samfund, hvor børns livsmuligheder ikke er afgjort allerede, inden de kan gå.

Danmark skal være foregangsland på klimadagsordenen
Vi passer ikke godt nok på vores klode, og det er et af de største problemer, vi lige nu og i fremtiden står overfor.

I byerne er luften så forurenet, at den er en sundhedsrisiko for de mange mennesker, der bor og færdes der. På landet får landmændene lov til at sprøjte så meget, at det går ud over vores grundvand. Derfor må vi kræve handling nu!

Lidt om mig selv
Jeg er 25 år og bor i Aarhus, hvor jeg er vokset op. Til daglig studerer jeg statskundskab og bor på kollegie.

MINE MÆRKESAGER

  • Investér i uddannelse
  • Afskaf kontanthjælpsloftet
  • Forlæng reklamationsretten