Bekæmp børns mistrivsel

Alt for mange børn mistrives. Vi har skabt et samfund, hvor der ikke er nok tid til den enkelte. Vi ved, at børn har brug for omsorg, læring og leg, men i dag er der for få voksne til at give dem det. SF har sikret loven om minimumsnormeringer, men vi er ikke færdige. Nu skal vi sikre, at minimumsnormeringerne når helt ud, så de kan mærkes i den enkelte institution.

En ren klode til vores børn

Uanset hvor man bor, bliver man påvirket af forurenet luft, vand og jord. Vi har et ansvar over for os selv og kommende generationer. Der er ikke gjort nok for at gøre trafikken ren og stoppe svinende industri, ligesom vi har ladet landmændene sprøjte for tæt på vores grundvandsboringer. Grundvandet er mange steder forurenet, og tusindvis af danskere dør årligt på grund af luftforurening. Jeg kæmper for ren luft og rent drikkevand.

Afskaf brugerbetaling på sundhed 

Ulighed skaber skel og forskel i vores muligheder. Selvom vi har et sundhedsvæsen, hvor meget er gratis, så skal vi stadig selv betale for tandlæge, psykologhjælp eller receptpligtig medicin. På fertilitetsklinikker og barselsgange betyder brugerbetaling, at familier får helt forskellige muligheder for at begynde deres nye familieliv. Jeg mener, at det er dybt uretfærdigt at ens økonomi skal bestemme, hvilken behandling man kan få.

Lidt om mig

Jeg er 29 år og født og opvokset i Aarhus. Jeg bor sammen med min kæreste og bonusbarn i et kollektiv. Til daglig arbejder jeg for Skattestyrelsen. Ved sidste valg blev jeg 1. suppleant til Folketinget, og jeg var inde som vikar fra marts til maj 2020.