Jeg er klar til at blive Hvidovres næste borgmester. Hvis vælgerne giver mig chancen, vil jeg arbejde for at styrke velfærden hver eneste dag. Det er det, jeg brænder for.

Jeg tror på, vi kan skabe en endnu bedre by for de mindste med pædagoger nok i vores vuggestuer og børnehaver og med højst 24 elever i skoleklasserne, så ingen børn bliver overset.

Og så skal vi passe på de svageste og sikre bedre omsorg for de ældre, som hver dag skal mødes af hjemmehjælpere og sosuer, som de kender, og som har tid.

Jeg drømmer også om at bekæmpe støjen fra motorvejene ved at overdække dem med solceller – og om at få metroen til Hvidovre. Det lyder måske vildt, men det kan lade sig gøre.

Hvidovre kan så meget, men jeg synes, der er brug for at sætte mere skub i udviklingen.

MÆRKESAGER

VÆRDIG ALDERDOM: OMSORG OG TRYGHED
Hvidovre skal være kendetegnet ved det gode og værdige ældreliv. Der skal være respekt for at ældre er forskellige og tid til den enkelte, socialt samvær, hyggelige aktiviteter og gode måltider.

EFFEKTIV STØJDÆMPNING
Begge motorveje og jernbanerne skal støjdæmpes.
Det skal være seriøs, effektiv støjdæmpning som eksempelvis at overdække motorvejene med solceller gennem Hvidovre.

BEDRE BØRNEMILJØ – TRYGHED FOR FAMILIERNE
Der skal være nok voksne omkring alle vores børn, så de er trygge og bliver set og hørt. Vi skal have reelle minimumsnormeringer i vores dagtilbud og max 24 elever i klasserne.