Allan Thomsen, 44 år, folkeskolelærer med baggrund i butiksverdenen, og far til 5.

Stiller op til KV21, fordi jeg føler at det kan og skal gøres bedre, end de sidste 20 år med besparelser og forringelser af velfærden.

Jeg håber at kunne være med til at føre Vejen i en mere human retning, hvor det er mennesker fremfor regneark – velfærd fremfor besparelser – tillid fremfor mistillid og frygt.

Fællesskabet er mere værd når det er for alle, ikke kun for dem der har råd til private løsninger.

Mærkesager 

  • Flere hænder til velfærden
  • Ro på hverdagen
  • Mere medindflydelse på eget liv