EU står med store udfordringer foran sig. Der er krig i Europa. Klimaudfordringerne er kolossale.
Den økonomiske ulighed vokser. Derfor er der brug for et stærkt SF i EU-parlamentet.

Vi kan se i Europa, at demokratiet er under pres af reaktionære kræfter, der er modstandere af fri abort og rettigheder for LGBT+ personer. Vores svar skal være endnu mere demokrati og mere åbenhed.
Mere demokrati betyder bl.a., at EU også skal udvikles. Afstemningerne i ministerrådet skal være åbne. Vi som borgere skal vide, hvad vores regering stemmer.
I Danmark har vi et fantastisk velfærdssamfund og et unikt aftalesystem for arbejdsmarkedets parter – især hvis vi sammenligner os med andre europæiske lande.
Dette velfærdssamfund skal vi beskytte og videreudvikle. Derfor skal SF være velfærdssamfundets vagthund, når EU’s indre marked og storkapitalens lobbyister ønsker udliciteringer og et ureguleret marked.
Vi så med St. Bededag, at den danske aftalemodel er under pres. SF bakker op om fagbevægelsen i Danmark og på EU-plan.

Jeg er bosat i Fredericia sammen med kone og teenagesøn. Uddannet folkeskolelærer, har undervist elever med særlige behov, og i det daglige er jeg leder på en folkeskole.
Fritiden bruges med familien, fodboldture med sønnen samt kårdefægtning.