LIGEBEHANDLING I SF

SF vægter lighed og frihed højt. Vi vil være et parti, som er præget af respekt og mangfoldighed, hvor alle trives og kan begå sig trygt. Derfor vil vi imødegå fordom og diskrimination pga. køn, seksualitet, race, etnisk oprindelse, religion, alder eller handicap – både i samfundet generelt og i vores egen partiorganisation.

SF’s landsledelse har 2/11 2020 vedtaget en politik for imødegåelse af sexisme og forebyggelse og håndtering af seksuel chikane i SF’s partiorganisation. Den kan du læse HER.

SF har engageret Kvinfo til at gennemføre en undersøgelse blandt partiets medlemmer af problemets omfang og karakter. Denne undersøgelse kan læses HER.

Landsmødet har nedsat et ligebehandlingsnævn, som medlemmerne kan gå til i situationer, hvor de har oplevet diskrimination eller negative hændelser pga. køn, seksualitet, race, etnisk oprindelse, religion, alder eller handicap. Partiforeningerne kan ligeledes kontakte nævnet, hvis de ønsker sparring ift. sager om chikane og grænseoverskridende adfærd i partiforeningen. Er man i tvivl om, hvordan man skal forholde sig som udsat for eller vidne til problematisk opførsel, kan man altid henvende sig til Ligebehandlingsnævnet. De, der henvender sig, kan gøre det anonymt, og nævnet videregiver aldrig oplysninger om konkrete henvendelser uden vedkommendes samtykke.

Nævnets medlemmer er:
Thomas Juhl (Tovholder) (tlf 53700764)
Christine Lütze (tlf 60235083)
Anna Kjær (tlf 25741267)

Du kan også kontakte ligebehandlingsnævnet på lige@sf.dk.

Der er også valgt to suppleanter til nævnet. Det er Susanne Both og Julia Hunt.