Del

Sekretariatsleder til SF’s sekretariat i Europaparlamentet i Bruxelles

SF søger en dygtig og visionær sekretariatsleder til at stå i spidsen for et fagligt stærkt team, som skal betjene SF medlemmer af Europa-Parlamentet efter valget den 9. juni. Du får arbejdsplads i Europa-Parlamentet i Bruxelles med løbende rejseaktivitet til både Danmark og Strasbourg.

OPGAVEN
Som sekretariatsleder skal du fungere som den samlende figur i sekretariatet og sammen med medarbejderne understøtte det politiske arbejde, som SF’s medlemmer at Europa-Parlamentet udfører. Du fået et tæt samspil med SF’s MEP’er, du skal sikre velfunderet sparring og rådgivning på højt niveau og bidrage til, at der bliver sat klare SF-aftryk på europæisk lovgivning.

I rollen som sekretariatets leder får du et stort ansvar for at facilitere SF’s politik- og strategiudvikling ift. arbejdet i Europa-Parlamentet samt sikre en god balance mellem sekretariatets ressourcer, prioriteringer og de konkrete politiske indsatser. I den sammenhæng er det vigtigt, at du sikrer et godt og konstruktivt samarbejde i sekretariatet, men også at samspillet mellem politikere og medarbejdere i Parlamentet og SF i Danmark er velfungerende.

Ledelse af medarbejderne er en vigtig funktion i stillingen. Du skal sammen med medarbejdere tilrettelægge en hensigtsmæssig og værdiskabende arbejdsdeling, der f.eks. kendetegnes af effektive arbejdsgange, og fra dette fundament, fungere som en sammenhængsskabende aktiv leder og tillidsskabende sparringspartner for medarbejderne i sekretariatet. Du skal sikre perspektiverne, visionerne og sammenhængskraften i de politiske rådgivningsopgaver og styre sekretariatets administration og økonomi. Du skal udføre disse opgaver på en måde, som skaber trivsel og arbejdsglæde samt trygge sociale samspil i organisationen.

Du bliver en del af SF’s administrative chefgruppe, der består af landssekretæren og afdelingscheferne for hhv. presse & kommunikation, politik & økonomi, kampagne samt EP-sekretariatet. Gruppen varetager sammen en række funktioner, og herunder især sikre den løbende koordinering, prioritering af sekretariatets ressourcer samt i samspil med SF’s ledelse og parlamentarikere sikre partiets strategiske udvikling.

DINE KOMPETENCER
Du skal have indgående interesse, kendskab og forståelse for politik, politikudvikling og strategiarbejde, og have arbejdsmæssige erfaringer fra en EU-institution, international organisation, interesseorganisation, embedsværket eller lignende. Har du kendskab til SF vil det være en fordel, men ikke et krav.

Som en fisk i vandet skal du være i stand til professionelt at navigere i et komplekst og udfordrende politisk miljø, samt være komfortabel i mellemlederrollen, hvor der skal tages svære samtaler og dialoger med politikere og medarbejdere. I et ofte tempofyldt system skal kunne ”holde tungen lige i munden”, være helhedsorienteret og tænke og fungere på tværs i den daglige opgavevaretagelse.

Det er vigtigt, at du er ambitiøs og resultatorienteret i forhold til at realisere SF’s politik, hvilket også forudsætter, at du er ideskabende og strategisk tænkende, samt har udpræget sans for at skabe inddragende og værdiskabende processer.

Du skal have talent for og gerne erfaring med ledelse i en politisk styret organisation. Din måde at lede andre på skal være nærværende og lyttende, så du skaber tillidsfulde relationer og alliancer. Sekretariatet skal syde og boble af trivsel, højt humør og arbejdsglæde.

OM SF
SF er et moderne, grønt venstrefløjsparti, der ønsker en markant anden politisk retning i Danmark og Europa, og som søger indflydelse og går pragmatisk til det politiske arbejde. I Europa-Parlamentet er SF en del af Greens/EFA-gruppen, der aktuelt består af 70 MEP’er, 150 grupperådgivere og 250 MEP-rådgivere.
EP-teamet er et fagligt ambitiøst, tæt og åbent team, der nyder at gå på arbejde og trives i hinandens selskab. Vi tager ansvar for fællesskabet, og vi arbejder tæt sammen i delegationen. Vi stræber efter en forholdsvis flad ledelsesstruktur, hvor der er plads til kreativitet, egne arbejdsmetoder og høj fleksibilitet, og hvor medarbejdere inddrages i organisationsudviklingen.

ANDET
Tiltrædelse 15. juni 2024 eller efter aftale.
Europa-Parlamentet er ansættelsesmyndighed, lønindplacering efter kvalifikationer.
Kontakt gerne landsekretær Jens Andersen, 6162 3224 eller Lars Muusmann, MUUSMANN A/S, 4076 7227 for dialog om opgaven.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 25. april 2024

Søg stillingen på www.muusmann.com/stillinger. Ansøgere skal være indstillet på at gennemgå en ledelsestest hos MUUSMANN.