Del

Ny aftale begrænser hovsa-fund af gift i drikkevand

11-01-2019

SF’s natur- og miljøordfører Trine glæder sig over flere stramninger i ny pesticidaftale. Den er samlet set et afgørende skridt efter fund af flere giftige stoffer i grund- og drikkevandet sidste år, mener hun.

”Vi står midt i en alvorlig drikkevandskrise. Vi har set alt for mange fund af gift i grund- og drikkevand de sidste par år, og det skal vi have stoppet hurtigst muligt. Jeg er rigtig glad for, at vi med denne her nye aftale kommer til at screene for langt flere skadelige stoffer, så vi kan beskytte forbrugerne bedre fra sundhedsskadelige stoffer og dyre rensninger af drikkevandsboringerne, og så er det helt afgørende, at vi får standset for sprøjtning af pesticider tæt på drikkevandsboringer” siger Trine Torp.

 

”SF har i lang tid arbejdet for en massescreening af grundvandet, så vi jævnligt får testet for alle de skadelige stoffer og ikke bliver ved med finde nye stoffer og bliver overraskede hver eneste gang. Derfor har SF også presset på for, at Vandpanelet skal komme med et seriøst bud på, hvordan vi i fremtiden kan teste for flest mulige stoffer på samme tid,” siger Trine Torp.


Ved sidste års aftale fik SF sikret en resistenshandlingsplan, og den kommer fremover til at stille højere krav til landmændene. Det kan føre til op mod 10% reduktion i pesticidanvendelsen og kraftigt reducere risikoen for resistens, herunder fx svamperesistens som kan overføres til sundhedssektoren og give problemer med svampebekæmpelsen hos patienter med nedsat immunforsvar.

”Med aftalen forpligter vi landbruget til at se sig selv efter i sømmene og arbejde langt mere aktivt for at begrænse brugen af sprøjtemidler,” siger Trine Torp.

”Vi er endt med en model for de boringsnære beskyttelsesområder, som både landbruget og vandværkerne kan se sig selv i. Det her er en akut drikkevandsbeskyttelse,” siger Trine Torp.