Minimums-normeringer skal betales af de rigeste

14-08-2018

SF vil hente 2,8 mia. kr. på de største formuer, virksomhedsarvinger og kapitalindkomster og bruge pengene på at indføre minimumsnormeringer i vuggestuer på max 3 børn pr. voksen og i børnehaver på max 6 børn pr. voksen.

Det vil være et af SF’s hovedkrav til et kommende regeringsgrundlag eller første finanslov, hvis rød blok vinder næste valg.

Indfør en formueskat på 0,5 % for formuer over 5 mio. kr.

I Danmark ejer de ti procent rigeste halvdelen af den samlede formue. Formuer beskattes ikke direkte, men via deres afkast, og beskatningen heraf er lempelig, og meget få rammes af progression i beskatningen. Det bidrager stærkt til at fastholde og udbygge uligheden. Derfor ønsker SF at indføre en formueskat. Der kan hentes 1,4 mia. kr. ved indførelse af en formueskat ved en formueskattegrænse på 5 mio. kr.

Intet fradrag på kapitalindkomst og ingen rabat på topskatten af lejeindtægter og aktieudbytte

Fjern bundfradraget i topbeskatningen på kapitalindkomst – aktieudbytte, rente- og lejeindtægter. Afskaf det særligt lave skatteloft, der giver rabat i skattebetaling af kapitalindkomsten. Det kan øge skatteindtæg- terne med ca. 600 mio. kr. ved afskaffelse af bundfradrag for kapitalindkomst og det skrå skatteloft.

Sæt aktieudbytte ind under topskatteberegningen

Aktieindkomsten skal fremover tælle med i topskatteberegningen. Det vil betyde, at der stadig beskattes 27 pct. af aktieudbyttet, men indtjening på aktiemarkedet nu får en reel betydning for marginalskatten. Skatteindtægterne kan øges med ca. 200 mio. kr. ved at lade aktieudbytte indgå i topskatteberegningen.

Beskat fri arbejdsgiverbetalt telefon

Det er primært folk, der betaler topskat, som har fri arbejdsgiverbetalt telefon. Det er en meget mild beskatning af denne klare fordel. SF ønsker ikke at afskaffe denne beskatning hvilket vil fastholde skatteindtægter på 600 mio. kr. også efter 2019.

Det skønnes at minimumsnormeringer vil koste ca. 2,4 mia. kr. ved fuld indfasning. De resterende 400 mio. kr. medgår til at finansiere forbedringer på folkeskoleområdet.