Del

Ligelønslov skal tage første skridt til opgør med uligeløn i den offentlige sektor

04-08-2021

Sygeplejersker og andre offentligt ansatte i kvindefagene lider under en historisk forskelsbehandling af mænd og kvinder. SF vil med ny ligelønslov tage første skridt til et opgør med skævheden og sikre lønstigninger til kvindefagene.

Sygeplejerskerne strejker på 7. uge for at løfte lønnen og gøre op med den historiske lønulighed mellem de traditionelle kvinde- og mandefag i den offentlige sektor. En uretfærdig forskelsbehandling, der går helt tilbage til Tjenestemandsreformen fra 1969.

Nu vil SF tage første skridt til et opgør med uligelønnen og give lønstigninger til nogle af de fag, som i årtier har ligget for lavt. Partiet foreslår en ny ligelønslov, som målrettet vil give lønstigninger til de traditionelt kvindedominerede fag i den offentlige sektor. Også arbejdsvilkårene på de offentlige arbejdspladser skal have et løft.

Sygeplejerskerne og de mange andre andre ansatte i de traditionelle kvindefag spiller en nøglerolle i vores samfund. De bør selvfølgelig have en løn og nogle arbejdsvilkår, der afspejler den kæmpestore indsats, de yder hver evig eneste dag for at få samfundet til at hænge sammen”, siger SF’s formand, Pia Olsen Dyhr.

Det er blandt andre sygeplejersker, pædagoger og sosu’er, der skal have en højere løn. Partiet vil have regeringen til at indkalde til en forhandling med arbejdsmarkedets parter med henblik på at gøre op med de skævheder, politikerne fik lavet med Tjenestemandsreformen af 1969. En reform, som politikerne allerede dengang varslede skulle ændres løbende, men som aldrig siden er blevet ændret.

Det er ikke rimeligt at lægge hele ansvaret ud til arbejdsmarkedets parter ved overenskomstforhandlingerne, som jo også handler om meget andet end løn. Det risikerer at ende som en kamp mellem faggrupperne, og det ønsker SF ikke. Lønuligheden er politisk skabt, og den kræver politiske løsninger,” siger Pia Olsen Dyhr.

SF vil afsætte 2 mia. kr. årligt til at begynde opgaven med at rette op på uligelønnen. Derudover kræver partiet, at der nedsættes en lønkomité, der skal komme med anbefalinger til lønstrukturen på det offentlige arbejdsmarked. Ligelønsloven skal finansieres af en formueskat på 0,5 procent på den del af formuer, der overstiger 5 mio.

De rigeste danskere er de seneste år blevet endnu rigere. Samtidig knokler sosu’er, sygeplejersker og andre offentligt ansatte til en lav løn og under dårlige arbejdsvilkår, der slider på de ansatte. Det er dybt urimeligt, og derfor foreslår vi, at en lille skat på store formuer skal finansiere et lønløft af omsorgsfagene,” siger SF-formanden.

SF’s formand understreger, at hun også gerne ser et mere generelt løft af arbejdsvilkårene i mange af de kvindedominerede fag. Her mangler både kollegaer, men også mere plads til faglighed og opgør med bureaukrati og kontrolregimer.