Del

Holgers sidste forslag: Kun bredt flertal skal kunne sende Danmark i krig

28-02-2019

Når det fremover skal vurderes, om Danmark skal gå i krig – hvilket Danmark ifølge Holger K. Niensen slet ikke burde gøre – bør en krigsdeltagelse i sidste ende kun vedtages med to-tredjedeles flertal af Folketingets stemmer.

Som medlem af Folketinget i snart 34 år har Holger K. Nielsen besøgt Folketingets talerstol mere end én gang. Nu har han så fremsat sit sidste beslutningsforslag, der kommer til at sætte et parlamentarisk punktum for den tidligere udenrigsminister og mangeårige formand for partiet.

Forslag til folketingsbeslutning
om kvalificeret flertal ved dansk krigsdeltagelse

Folketinget pålægger regeringen at indføre et princip om folketingstilslutning på minimum to-tredjedele flertal for dansk krigsdeltagelse.

Forslaget kommer i kølvandet på krigsudredningen: Hvorfor gik Danmark i krig? og Holger begrunder forslaget i den mangeårige diskussion om dansk deltagelse i Ikakkrigen, hvor han selv var med til at stemme imod tilbage i 2003. Dengang sendte Danmark soldater i krig på et snævert flertal i Folketinget.

Irakkrigen fik katastrofale følger, både for den sikkerhedspolitiske situation i Mellemøsten, men ikke mindst for de danske soldater.

Nu konkluderes det så i forbindelse med den historiske, forskningsbaserede udredning om dansk krigsdeltagelse – Hvorfor gik Danmark i krig – at meget få mennesker reelt besluttede at sende danske soldater til Irak, og Folketinget tog beslutningen på et ”ufuldstændigt grundlag”.

Det bør vi lære af, lyder det fra Holger K. Nielsen, der efter rapporten forsøger at skabe flertal for et håndfast princip om, at når den danske nation går i krig – hvis den da overhovedet skal det – gør vi det på et sikkert og bredt grundlag. Det skylder vi nemlig også vor danske soldater.

Information, baggrundsviden og efterretninger, der kan belyse situationen, bør diskuteres i et bredere demokratisk forum, så Folketinget og offentligheden ikke spises af med ikkesvar, udenomssnak og bortforklaringer, mener Holger K. Nielsen.