Del

Et frihedsforslag for folkeskolen

17-09-2018

Folkeskolen er den vigtigste samfundsinstitution i Danmark og et af de vigtigste midler til at mindske sociale skel. Dette frihedsforslag handler ikke om de overordnede rammer for folkeskolen! SF mener, at folkeskolen over en årrække er blevet økonomisk udsultet og derfor bør man give folkeskolen en bedre økonomisk ramme til at lave god skole.

Dette frihedsforslag handler derfor om indholdet. Om hvordan vi giver folkeskolen friheden tilbage og laver en skole, der bygger på tillid til de ansatte og deres faglighed. Forslaget bygger på t roen på, at skolerne kan selv og ved bedst, og at alt ikke skal styres inde fra Christiansborg. SF har stadig et ønske om mere åben skole, mere bevægelse i undervisningen, mere variation i timerne, men vi tror på, at formlen til at nå frem til det er forskellig fra skole til skole.

Derfor vil vi give skolerne friheden tilbage. Så eleverne, lærerne, pædagogerne og lederne sammen kan skabe en god skoledag for alle børn.