Del

Børn skal ikke længere stemples som ‘ikke uddannelsesparate’

01-11-2021

Et bredt flertal i Folketinget og skolens parter er blevet enige om en ny aftale for folkeskolen. Aftalen afskaffer de uddannelsesparathedsvurderinger, som stempler mange børn som ’ikke uddannelsesparate’ fra en tidlig alder, samtidig med at den fjerner tidskrævende elevplaner og ændrer grundlæggende ved de nationale test.

SF’s børne- og undervisningsordfører Jacob Mark har knoklet i årevis for at få afskaffet uddannelsesparathedsvurderingerne og give børnene mere ro på, og han har hænderne helt oppe over hovedet over den nye aftale.

– Jeg går rundt med et kæmpe smil lige nu. Endelig fjerner vi det stempel, det er for et barn at blive erklæret ’ikke-uddannelsesparat’. Vi gør op med de meningsløse nationale test. Vi sætter farten ned i folkeskolen og letter presset for børnene, og det er jeg så glad for og stolt af, siger Jacob Mark.

Næsten en tredjedel af eleverne i 8. klasse får vurderingen ’ikke-uddannelsesparat’ og får dermed at vide, at de ikke er klar til uddannelse. Det giver ifølge Jacob Mark ingen mening, for alle børn er parat til uddannelse, hvis rammerne er rigtige. Han mener, at det er på høje tid at stoppe de meningsløse vurderinger og i stedet bruge ressourcerne på tætte relationer og god undervisning.

– Vi giver børnene lidt mere ro på, og samtidig afskaffer vi elevplaner og kvalitetsrapporter, så lærerne skal bruge mindre tid på papirarbejde og i stedet kan koncentrere kræfterne om at skabe god undervisning. Det er nogle store skridt i den rigtige retning for folkeskolen, siger Jacob Mark.

De nationale test, der blev indført på alle skoler i 2010, er blevet kritiseret for at være så usikre, at hverken børn, lærere eller forældre kan bruge resultaterne til noget. Samtidig har testene ifølge Jacob Mark skubbet på et i forvejen øget præstationspres på de unge. Derfor er han glad for, at testene nu afskaffes i deres nuværende form.

– De nationale test har været en torn i øjet på både børn og voksne i skolen i årevis. Nu laver vi dem helt om og lader det være op til skolerne at finde noget nyt, der giver mening for børnene. Aftalen er lavet sammen med folkeskolens parter, og jeg er fuldkommen tryg ved, at skolerne kan finde de rigtige løsninger, siger Jacob Mark.

Jacob Mark fremhæver samtidig, at aftalen indfører en ordblindetest i 1. klasse, som giver skolerne bedre muligheder for at opdage og gribe ordblinde børn. Og endelig giver aftalen bedre rettigheder for børn med høj begavelse.