Del

Regeringen svigter trængte daginstitutioner – ministre indkaldes i samråd 

02-02-2023

En daginstitution med fire voksne til 64 børn. Den normering ligger langt fra aftalen om minimumsnormeringer, der træder i kraft om under et år.

Det får nu SF’s børneordfører Jacob Mark til at indkalde både børne- og undervisningsministeren og uddannelses- og forskningsministeren i samråd i sagen.

”Det er dybt bekymrende, at institutionerne er så pressede. Det går udover børnene, hvis der ikke er tid til at lege og trøste. Regeringen bliver nødt til at tage det her alvorligt. Vi har travlt med at sikre et godt børneliv i daginstitutionerne,” siger Jacob Mark.

Han frygter, at minimumsnormeringerne ikke kan sikres.

”Endnu en gang oplever vi i medierne eksempler på, hvor store udfordringer der er med at skaffe pædagoger og voksne nok. Det må da snart stå klart for regeringen, at der ikke blot dumper pædagoger og voksne ned fra himlen,” siger Jacob Mark.

Meget tyder på, at penge i den såkaldte opkvalificeringspulje – en del af loven om minimumsnormeringer der endnu ikke er udmøntet – risikerer at blive taget og brugt andetsteds. Regeringen kan i hvert fald ikke udstede en garanti, og det bekymrer Jacob Mark.

”Der er tale om et svigt fra regeringen, hvis ikke vi får de penge ud at virke akut. Jeg er bange for, at regeringen vil bruge dem til skattelettelser, når vi i stedet burde tage fat på rekruttering og arbejdsvilkår, ” siger Jacob Mark.