Af Tina Boel

SF Region Sjælland og SF Roskilde

Marts 2019

Whistleblower ordning

Regionsrådsgruppen

Socialistisk Folkeparti Sjælland

 

Til regionsråd Sjælland

 

Forslag om Whistleblowerordning

For SF er det væsentligste, at hele organisationen i Region Sjælland er præget af tillid, så at medarbejderne trygt kan udtrykke deres mening i hverdagen, over for lederne, i møder og i MED-systemet.                               Dertil kommer det politiske ansvar for tydeligt at signalere, at vores ansatte selvsagt også kan bruge deres ytringsfrihed eksternt, når de selv føler, at det er nødvendigt.

Men det står for os nu ganske klart – og vel for mange andre – at det er et nødvendigt supplement at indføre en whistleblower ordning.

 

Derfor stiller vi forslag herom efter nedenstående hovedprincipper:

  1. Administrationen pålægges at udarbejde et forslag om indførelse af en whistleblower ordning til forelæggelse for regionsrådet om ca. 3 måneder.
  2. Samtlige ansatte (medarbejdere/ledere, fastansatte/vikarer, heltids/deltids osv.) omfattes. Administrationens forslag bør beskrive fordele og ulemper ved, at også regionens samarbejdspartnere omfattes, og i givet fald hvilke.
  3. Ordningen skal modtage indberetninger om strafbare forhold, alvorlige overtrædelser af lovbestemmelser og grove overtrædelser af regionens interne regler, som man har kendskab til eller begrundet mistanke om.
  4. Meldingerne skal gives digitalt.
  5. Meldingen skal kunne gives anonymt eller med navn. Det må sikres, at den aldrig får ansættelsesmæssige konsekvenser.
  6. Meldingerne sendes til en uafhængig juridisk instans, enten en intern gruppe eller en ekstern. Administrationens forslag skal beskrive begge muligheder med fordele og ulemper.
  7. Efter bearbejdning her sendes meldingen til direktionen, som har handleansvaret.
  8. Forretningsudvalget orienteres mindst en gang i kvartalet og forelægges de sager, der kræver politisk behandling.

På gruppens vegne

Tina Boel

Forside →

Bestyrelsen  informerer →