SF kandidat 1 – Tina Boel – Roskilde

http://sfsjaelland.dk/tina

Tina Boel
Partiforening SF Roskilde
Mail tbre@regionsjaelland.dk
Mobil 2122 3866
Uddannet Socialpædagog
Tillidshverv
Valgt ind i Regionsrådet 2009 – 2021
Medlem af Forretningsudvalget
Formand for Social- og Psykiatriudvalget
Formand for udvalget Sundhedsplatformen (2-årig)

Der er brug for et synligt SF i Region Sjælland. Vi har fået skabt en politisk platform, hvorfra vi kan levere gode resultater og løsninger. Det håber jeg, at få mulighed for, at fortsætte med.

Som en del af et stærkt SF hold i regionsrådet, vil jeg bl.a kunne bidrage med min indsigt i regions- og kommunalpolitik og mine erfaringer og kompetencer indenfor bl.a Social- og Psykiatriområdet.

Det lyder måske banalt at fokusere på hverdagen. Men det er jo den, hverdagen, der er det vigtigste for os allesammen

Hverdagen skal være tryg, meningsfuld og fungere godt – for alle – både borgere, patienter og medarbejdere og gerne med lidt mere RO PÅ !

Jeg er, i ikke prioriteret rækkefølge, især optaget af

Lighed i Sundhed

Sundhed har direkte betydning for den enkeltes funktionsniveau, og for muligheden for uddannelse og arbejde. Med andre ord har vores sundhedstilstand stor betydning ikke alene for den enkelte, men for samfundet som helhed.

Handicappede og borgere med psykiske lidelser skal sikres et lige så langt og sundt liv som alle andre. Psykiatrien skal sikre hurtig behandling, de syge og deres pårørende skal have bedre rådgivning, så de kan fastholde deres netværk og deres tilknytning til arbejdsmarkedet.

Borgerne skal opleve en sammenhæng i deres hjælp og støtte, som skaber “det hele menneske”

Vi har fortsat dele af regionen, hvor der er meget langt til sygehus og praktiserende læge. Det skaber utryghed og kan bidrage til affolkning. Det er afgørende vi får skabt gode rammer og bedre mulighed for lægedækning og lokale sundhedstilbud.

Arbejdsmiljø

En vigtig forudsætning for rekruttering og fastholdelse er, at medarbejderne oplever tilfredshed og trivsel i deres daglige arbejde – et godt arbejdsmiljø.

Efter Covid19 krisen, den første bølge, er jeg overbevist om, at den frihed medarbejdere havde til at finde de bedste løsninger i situationen, ændrede arbejdsgange, mindre kontrol – har givet større arbejdsglæde, mindre sygefravær og en erfaring vi SKAL bygge videre på. Vi skal i mere direkte dialog med medarbejderne. Hvilke konkrete udfordringer står de med ? Hvad lykkes og Hvad er svært ?

Vi skal af med den tavshedskultur der ses i Region Sjælland. En kultur hvor det ikke er tilladt at ytre sig kritisk. Det kan få den konsekvens, at mange medarbejdere er blevet bekymrende tavse, selvom de har en viden, som bør deles.

Hvad er det vi ikke tør høre ? Vi skal jo høre for at kunne handle. Derfor mener jeg, det er afgørende at SF fortsat kæmper for en tillidsdagsorden, hvor medarbejdere kan kritisere det kritisable uden selv at blive gjort til problemet.

Det skal være trygt at ytre sig.

 

En velfungerende kollektiv trafik

I takt med implementering af sygehusplan og sammenlægning/nedlægning af uddannelsesinstitutioner, flyttes arbejds- og studiepladser rundt i regionen.

SF skal som minimum sikre kollektiv transport til og fra uddannelsesinstitutioner, større arbejdspladser og sygehusene i regionen. Vi skal arbejde målrettet for, at regionen påtager sig opgaven som garant for en bæredygtig og velfungerende kollektiv trafik overalt i og på tværs af regionen.

Social- og Psykiatriområdet

Samarbejde mellem region og kommuner er afgørende for at vi lykkes med det nære sundheds- og psykiatrivæsen.

Sammenhængen og overgangene mellem behandlingspsykiatrien og socialpsykiatrien skal styrkes. De mange genindlæggelser afspejler, at alt for mange i dag ryger ned mellem 2 systemer, når de slippes af behandlingspsykiatrien, og ikke gribes af socialpsykiatrien. De største udfordringer i kommunerne relaterer sig til koordinering på tværs af sektorer i forbindelse med tidlig udskrivning fra behandlingspsykiatrien.

Det SKAL vi gøre meget bedre, med et skærpet fokus på samarbejde og tydelig opgavefordeling.

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside