SF kandidat 3 – Mogens Stig Møller – Odsherred

http://sfsjaelland.dk/mogens

Mogens Stig Møller
Jeg har været medlem af SF siden 1988
Jeg er opstillet af SF – Odsherred
Jeg har og har bl.a. haft følgende tillidsposter i SF:
Formand SF-Odsherred, bestyrelsesmedlem i Faglig Landsudvalg
Folketingskandidat i Kalundborgkredsen
2010-13 Byrådsmedlem Køge. Formand for Arbejdsmarkedsudvalget og LBR
1994-2001 Komm. best. medlem Stevns. Formand for socialudvalget 1994-97
og formand for kulturudvalget 1998-2001
Medlem af Hovedbestyrelsen 1990-1994 som amtsvalgt HB-medlem, Storstrøms Amt

Landsdelen Vest- og Sydsjælland, som udgør næsten 90% af Region Sjællands areal og omkring 70% af befolkningen er Sjællands suverænt fattigste område. Det er, fordi området i de sidste mange år er tømt for indhold og kommunerne er blevet lagt sammen til kæmpekommuner med knap 50.000 indbyggere i gennemsnit. Det betyder også, at både infrastrukturen og sundhedsområdet er nødlidende. Derfor skal vi i den kommende periode sikre, at der er rimelige tilbud til alle regionens borgere – også tilbud, der kompenserer for den ulighed i bl.a. sundhed, der eksisterer indenfor regionen.

Vi skal også arbejde for et tættere samarbejde mellem region og kommuner for at sikre, at borgernes behov sikres bedst muligt, både ved hjemsendelse efter endt behandling og ved et tæt samarbejde mellem de kommunale og de regionale ungdomspsykiatriske tilbud. Vi skal også analysere, om der er områder, der er så komplekse, at de bedre kan løses i regionen end i de enkelte kommuner.

Vi skal også arbejde for et uddannelsessamarbejde på tværs af regionen, så vi kan sikre ordentlige uddannelsesmuligheder for vores unge bredt i regionen. Vi har det laveste antal optagne på videregående uddannelser af samtlige regioner, nemlig 2/3 af landsgennemsnittet, og det er især Vest- og Sydsjælland, der trækker ned.

Mogens Stig Møller

SF Odsherred

Tlf.     60636748

Mail    mmstevns@gmail.com

Facebookside   https://www.facebook.com/mogens.stig.moller

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside