SF kandidat 2 – Mette Vallentin – Guldborgsund

http://sfsjaelland.dk/mette

Mette Vallentin
mettevallentin64@gmail.com
tlf. 31133052
4800 Nykøbing Falster
1. suppleant i Region Sjælland

DERFOR ØNSKER JEG IGEN AT STILLE OP SOM SF-KANDIDAT TIL REGIONEN.

Jeg vil meget gerne forbedre mine 1066 stemmer ved sidste regionsvalg, til vi får et 3. mandat i regionsrådet.

Med min erhvervsbaggrund som faglært og selvstændig, vil jeg forsøge at præge regionens politik ud fra partiets vision, som fremtidens grønne klima -, miljø -, arbejdsmarked -, og socialansvarlige parti.

Født i 67 på landet i Regstrup ved Holbæk, siden bosat i Ringsted, hvor jeg foruden nogle år i England, har boet indtil jeg her 15. februar 2020 bosatte mig her i Nykøbing Falster.

I regionen vil jeg arbejde for at skabe jobs og sikre grøn vækst, specielt gennem de nye anlægsbyggerier. Det skal være på danske løn – og arbejdsvilkår og med fremtidssikrede løsninger inden for klima og miljø. Det skal kunne betale sig 1. miljømæssigt 2. socialt og 3. økonomisk. Herunder hører også oprettelse af praktik og lærepladser på dansk grund, samt et rummeligt arbejdsmarked med jobmuligheder til alle uanset handicap, både på det offentlige og private arbejdsmarked.

Vi skal arbejde for bedre sundhed for børn og familier, specielt her på Sydhavsøerne. Fejø viser vejen med tiltrækning af nye praktiserende læger, det må vi få udbredt til også at omhandle børnelæger til Nykøbing sygehus. familieogalkohol.dk projektet skal have penge til at fortsætte, da det har været tydeligt hvor stor en hjælp det har været for familier vi normalt ikke kommer i kontakt med gennem sygehusvæsenet. Det er en kæmpe gevinst på langt sigt for mange familier og generationer frem.

Der skal arbejdes for at skabe erhvervsudviklingsmuligheder i hele regionen.  SMV’er skal have mulighed for at spille ind med nye ideer til udvikling af fx nye velfærdsteknologiske løsninger i samarbejde med det offentlige. Der skal bakkes op om virksomheder, der er deres ansvar bevidst i forhold til produktionsmetoder, ydre miljø, medarbejdersikkerhed, sundhed og sociale klausuler og Cirkulær økonomi skal tænkes ind i al produktion, offentlige indkøb og udbud.

Vi kan skabe jobs gennem bæredygtig turisme, da disse jobs er stedbundne, og giver mulighed for at fremhæve regionens kultur og attraktioner over for såvel de nære markeder som resten af verden.

Med den nye udviklingsplan for Sjælland og øerne er der udviklet nogle gode principper der falder godt i tråd med SF´s politik og som vi med fordel kan presse på med i regionsbestyrelsen arbejde. Det gælder blandt andet princippet om bæredygtig kapacitetsudvikling, større oplevelsesværdi i naturen og bedre adgang og mobilitet.  Hverdagsliv, fritidsliv og turisme skal gå hånd i hånd og dermed være grundlag for at opretholde levende lokalsamfund.

Alle afkroge i regionen skal forsynes med hurtigt og tidssvarende bredbånd. Hurtigt bredbånd er ikke kun forudsætningen for hjemmearbejdspladser og e-learning, men også en væsentlig forudsætning for bosætning og for nye erhverv. Og uden et velfungerende bredbånd kan vi ikke få velfungerende telemedicin til alle regionens borgere. Det er nutiden og fremtidens forudsætning for et godt liv i by og på land i hele regionen. Derudover skal der samarbejdes mere på tværs af kommuner og regioner, så medicinske patienter ikke skal genindlægges, kræftpatienter ikke skal flyttes rundt pga. af pladsmangel eller andet. Patienter med ondt i sindet ikke tabes på gulvet mellem kommuneskel.

Med fortsat støtte fra min gamle partiforening i Ringsted og forhåbentligt nu også partiforeningen her, er jeg overbevist om vi kan skaffe et 3. mandat til regionen.

MVH

Mette Vallentin

1. suppleant i Region Sjælland

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside