SF kandidat 7 – Linda Heegaard – Greve

http://sfsjaelland.dk/linda

Linda Heegaard
• Født: 17. juni 1973
• By: Greve
• TLF: 42 39 22 30
• @-post : lundesolskin@gmail.com
• Uddannelser: Idrætspædaog – ernæringskonsulent  faglig organisator
 –  NLP coach/terapeut/master i kommunikation
• https://www.facebook.com/Linda-Heegaard-SF-Greve-101697641525859
• Partiforening: SF-Greve

Hvem er jeg :

Jeg er mor til 2 børn og bor i hus i Greve.

Jeg altid haft stor retfærdighedssans og trang til at hjælpe dem, der var ”svagere”, og i min ungdom den der protesterede ”højt”, hvis nogen eller noget ikke gik retfærdigt til.

Som 15 årig sponserede jeg på egen hånd et barn i Afrika, da jeg havde det svært med andres ringe livsvilkår, når jeg havde det så godt i Danmark.

I mit voksenliv er jeg forsat én, der kæmper for ligeværd og for dem med få ressourcer.

Jeg var i en årrække tillidsrepræsentant og fungerer pt. som partsrepræsentant i samværssager.

Jeg er vokset op med gode politiske diskussioner i hjemmet. Mit hjerte har i mange år tilhørt SF (vores kanin var sågar opkaldt efter Holger K. Nielsen), og jeg er tidligere medlem af SF’s lokalforening i Taastrup.

 Hvad brænder jeg for : Mit primære fokus er børn/unge, familielivet, psykiatrien, sygehusene, samt vores miljø, natur og klima.

Mange børn/unge har psykiske udfordringer. Uanset graden og om hjælpen hører til i psykiatrien eller lign, kommer hjælpen ofte ret sent. Jeg har selv oplevet at blive ”glemt” i et helt år, da jeg behøvede hjælp efter et stresskollaps. Jeg vil kæmpe for tidlig indsats og bredere tværfaglig hjælp.

Ligeledes skal sårbare og udsatte familier gribes og støttes hurtigt – uanset om hjælpen er kort eller længerevarende.

Med en læge i hovedstadsregionen og bopæl i region Sjælland, har jeg oplevet store udfordringer med kommunikationen vedr. både behandlinger og henvisninger, regionerne imellem. Det skal optimeres.

Jeg vil have fokus på kræftforløb, hvor patienten oplever bedre og samlede behandlingsmuligheder. Min moster havde forløb på 4 forskellige sygehuse.

Sidst, ligger det mig meget på sinde, at sikre god biodiversitet i naturen, Vi skal passe på miljø og klima, nedbringe CO2 og fremme vækst – bl.a. med et alvorligt blik mod det kontroversielle landbrug. Også for vores eget helbreds skyld.

Hvorfor : Jeg bliver NØDT til at være med til at ændre vores samfund til noget endnu bedre. Vores velfærd har lidt for længe og trænger til et gevaldigt løft NU.

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside