SF kandidat 13 – Leif Scharling – Slagelse

http://sfsjaelland.dk/leif

Leif Scharling
Født: 28. oktober 1947
Bopæls by: Slagelse
Uddannelse: cand. merc.
Sociale medier: egen Facebook og SF Slagelse’s Facebook
Hjemmeside: SF Slagelse
@-post: f.l.scharling@gmail.com
Facebookside: Leif Scharling
Partiforening: Slagelse

Tillidshverv:    1998-2003 Vestsjællands Amtsråd og medlem af økonomiudvalg, Miljø- og Trafik Udvalg, Sundhedsudvalg samt Vestsjællands Trafikselskab. 2010-14 Slagelse Byråd og medlem af Økonomiudvalg samt Fritids-og Kulturudvalg, der også varetog kommunens sundhedspolitik. 

Har økonomisk indsigt fra bl.a. arbejde som kommunaldirektør, KL-ansættelse samt job som SF’s EF-sekretær i Luxemburg og Bruxelles 1983-1988. 

I foråret 2020 stiftede jeg bekendtskab med Roskilde- Slagelse- og Odense sygehus samt to gange kørsel med akutbil og efterfølgende kontakt med Slagelse kommune med henblik på genoptræning samt involvering af egen læge. Alle steder havde jeg lejlighed til at stille en række spørgsmål om sundhedsvæsnet til alle faggrupper. På denne baggrund ønsker jeg at opstille til Regionsrådet og vil prioritere følgende seks sundhedsområder:

  1. Styrket samarbejde mellem Region, hjemkommune og praktiserende læger.
  2. Travlhed på sygehuse og ændret fordeling af arbejdsopgaver faggrupperne imellem.
  3. Øget specialisering på sygehuse samt prioritering af sundhedscentre og akuthuse.
  4. Samarbejde på tværs af regionerne herunder evt. fælles sundhedsportal.
  5. Hurtig og sikker ambulancebetjening.
  6. Psykiatri med omtanke.

Regionen varetager en række opgaver ud over de rent sundhedsfaglige som eks. lokalbaner, grusgrave, internationale forhold samt økonomistyringen af disse incl. sundhedsopgaverne. Fra mine tidligere hverv i SF og mit civile arbejde har jeg erfaring med disse områder.

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside