SF kandidat 15 – Joan Kragh – Guldborgsund

http://sfsjaelland.dk/joan

Joan Kragh
56 år
+ 45 26140468
lydognaervaer@gmail.com
Guldborgsund Kommune
facebook.com/joan.kragh.3 ; @KraghJoan
Jeg brænder for at arbejder for at land og by hænger bedre sammen i vores region. Med fokus på at favne de mest udsatte samtidig med vi løfter de store opgaver for klima, infrastruktur og sundhedshuse tættere på borgerne

Jeg er uddannet socialpædagog og arbejder på et §107 bosted på Falster og har bijob som kirkesanger. Jeg bor i Nykøbing Falster, hvor jeg har boet siden 2002 med min familie. Mine børn er voksne og bor, arbejder og studerer i København.

Jeg har været medlem af SF siden foråret 2020. Tidligere (siden 2016) var jeg en del af Alternativet og kastede mig ud i det organisatoriske arbejde i lokalforeningen og (en overgang) i Storkreds Sjælland. Samtidig var jeg aktiv i det lokalpolitiske arbejde og spidskandidat ved KV17 ligeledes var jeg kandidat til FTV19. Jeg er en del af det tværpolitiske kvindenetværk i Guldborgsund. Det var også her igennem, samt de 2 forrige valgkampe at jeg havde et godt samarbejde med de lokale kandidater for SF og hér fik en klar fornemmelse for, vi havde fælles fodslag på mange politiske temaer. Jeg opdagede at SF´s politik på miljø og klima, børneunge området, uddannelse, socialpolitik, by og landpolitik og økonomiske politik er i tråd med den politik, jeg brænder for. Endelig var gode samtaler med Lene Hatt anledning til, at jeg valgte at blive medlem af SF. Jeg er virkelig stolt af og glad for at være en del af fællesskabet i SF.

Hvorfor stiller jeg op?

Jeg ønsker at bidrage med min erfaring, energi og formidlingskraft og tror på jeg kan være med til at bære SFs vision om at få et bedre sammenhængende Danmark ind i Regionsrådet samt være med til at forny det regionspolitiske niveau. Jeg tror grundlæggende på bæredygtig vækst kommer nedefra og op, at vækst handler om grøn, social og demokratisk trivsel og balance. Økonomisk vækst og gældssamfund er for snævert et perspektiv at tage sit afsæt i. Det vil jeg være med til at udfordre.

Jeg er optaget af:

Hvordan kan SF være med til at forbedre samarbejdet mellem Region Sjælland og Guldborgsund?

Hvad er det SF Guldborgsund ser som konkrete politiske opgaver der skal løses på regionalt niveau?

Jeg ser mig selv arbejde for:

– At få indflydelse på grønne afbalancerede forbedringer for infrastrukturen, så både mennesker og naturen kan følge med bla. de store anlægsarbejder der er i gang (Femernbælt, brobyggeri, tunneller, vindmøller, vejanlæg, bredbånd osv).

– At kystsikring bliver en del af den politiske samtale på regionsplan, da livsnerverne i Regionen (sygehuse, infrastruktur, kultur, skoler, erhverv mm.) oftest ligger i kystnære områder. Der bør lægges et samlet regionalt fokus adresseret til Christiansborg for at der bliver skabt en konkret handleplan for kystsikring.

– At der bliver etableret lokale velfærds-/sundhedshuse med en helhedsorienteret indsats bla. indenfor almen sundhed, psykiatri og handicap.

– At fjerne ulighed i sundhed og tvangsudliciteringer af sundheds- og plejeopgaver.

– At der arbejdes for at forbedre sammenhængskraften mellem landdistrikter, øer og byerne.

Jeg glæder mig til at høre, hvad I andre synes er vigtigt vi tager med til RV21, og håber samtidig på jeres støtte til mit kandidatur.

Vi ses til medlemsmødet

Venlig hilsen

Joan Kragh

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside