SF kandidat 6 – Jette Leth Buhl – Næstved

http://sfsjaelland.dk/jette

 

Jette Leth Buhl
Født: 1956
Bopæ
Telefon: 20826125 eller 25450868
Uddannelse: Beskæftigelse som journalist (5 år) daghøjskoleleder (2 år) og leder af FC (25 år)
Sociale medier: LinkedIn, Instagram, Facebook
Partiforening: Næstved
Tillidshverv:  aktuelle: Byråd Næstved kommune, Formand for Børn og Ungeudvalget
Medlem af beskæftigelsesudvalget
Medlem af Økonomiudvalget
Min mailadresse er : jbuhl@naestved.dk

 


Jeg er 64 år og har været valgt medlem af Regionsrådet i perioden 2009 – 20013 og er stadig aktivt medlem af Næstved Byråd som jeg har bidraget til siden 2010, hvor jeg i alle år har repræsenteret SF.

I mit arbejdsliv har jeg beskæftiget mig med pædagogisk arbejde , journalistik og ledelse . Fra 1995 – 2020 har jeg været leder af Frivilligcenter Næstved og i den sammenhæng arbejdet med udviklingsarbejde med og for de mest sårbare grupper i samfundet; udsatte børn og unge, psykisk  og fysisk syge, ældre handicappede samt etniske minoriteter.
I samspillet mellem offentlige kommunale indsatser og frivillige kræfter har jeg som leder værnet om at fastholde respekt, ligeværd, selvbestemmelse og den rette indsats og faglighed til rette tid overfor de forskellige målgrupper.
Gensidig respekt mellem medarbejdere og frivillige  og klarhed i de forskellige kræfters opgaver er en vigtig del af NGO arbejdet.
Det har altid været vigtigt for mig at frivillige indsatser ikke erstatter faglige medarbejdere uanset hvordan projekter for målgrupperne er skruet sammen.Ligeledes er inddragelse af brugergruppen en væsentlig forudsætning for at udvikle projekter og frivillige indsatser der giver mening .
Som journalist har jeg  tilbage i 1991-95 arbejdet med lokalpolitiske nyheder og bidraget til formidling af viden om mennesker og miljøer i vores lokalområder – igennem radio og tv programmer.
Politisk er jeg særligt optaget af vilkårene og rammerne for sundheds, handicap og psykiatriområdet. Jeg brænder for udvikling af sundhedsvæsenet både geografisk og indholdsmæssigt således at vi kan skabe mere lighed i sundhed. Det betyder at nærhed og digitale løsninger samt det at skabe nye standarder for at alle kan nyde godt af den høje ekspertise der findes i vores sundheds og sygehusvæsen vil blive et vigtigt arbejde for SF.
Handicap og Psykiatriområdet har i mange år været nødlidende – og i mange år har kommuner reduceret i hjælpen til anbragte og institutionsboende handicappede og syge. Mange specialiserede institutioner har måttet dreje nøglen om og kommunerne har i høj grad forsøgt at hjemtage disse borgere til mindre specialiserede tilbud . Det er ikke i orden . Jeg vil arbejde for at de specialiserede institutioner opretholdes og at hjerneskadede og borgere med psykiatriske diagnoser skal møde den bedste hjælp i de offentlige systemer.
Samspillet mellem de kommunale og de regionale sundheds og sygdomsområder skal styrkes .Regioner og kommuner er ikke modsætninger, som det ofte opleves af borgerne – men strukturer der skal spille sammen om at hjælpe borgerne bedst muligt.
Landdistrikterne i region Sjælland er ikke alle lige højt prioriteret af de kommuner de ligger i . Fra regional side kan vi bidrage Til Regional udvikling  ved  at styrke den kollektive trafik i de regionale trafikselskaber  og vi kan værne om natur , miljø og  biodiversitet ved at tage de rette hensyn i forbindelse med stillingtagen til udlægning af naturområder og råstofudvinding .
Uddannelsesområdet og placeringen af uddannelser er af afgørende betydning for at vi får opnået et bedre uddannelsesniveau i Region Sjælland, derfor skal vi arbejde for en større regional spredning samt bedre udbredelse af adgangen til bredbånd  for alle.

SF`s Næstved, lokalforening bestyrelse anbefaler mig som deres kandidat til Regionsrådet 2022-2025.

Jette Leth Buhl

Medlem af Næstved Byråd.

TLF: 20826125, 25450868
Formand for børn og ungeudvalget
Næstformand i beskæftigelsesudvalget

Medlem af ØkonomiudTina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside