SF kandidat 10 – Charlotte Poulsen – Faxe

http://sfsjaelland.dk/charlotte

Charlotte Poulsen
Ebbeskovvej 2
4640 Faxe
Partiforening: SF-Faxe
Mail: sfcharlotte@thio.dk
Tlf 61719507
https://www.facebook.com/sfkandidat
Youtube side
Medlem af SF-regionsbestyrelsen
Suppleant for SF Faxe bestyrelse
Læser kandidat i sygepleje på SDU

Mærkesager

Jeg er 63 år, arbejder til dagligt som sygeplejerske på Slagelse intensiv afdeling. Min politiske interesse ligger indenfor sundhedssystemet, hvor jeg mener man kunne gøre mere for arbejdsmiljø og patientsikkerhed. Jeg tror på et bedre sundhedsvæsen hvor tillid og samarbejde har den højeste prioritet. Et arbejdsmiljø der er i top og en borgerinddragelse, der vil betyde at behandling er i lighed med borgernes ønsker.

Infrastrukturen med den offentlige trafik er underprioriteret i regionen, der er alt for få tilbud til mennesker der ikke har bil og ikke har mulighed for anden transport. Når den offentlige trafik ikke har optimale rammer, er det de svageste borgere i Vores samfund, det går ud over. Tog og busser er vigtige når Vores region skal bindes sammen. Offentlig transport er vigtig, for mennesker der skal til hospitaler, kommunale og regionale kontorer, uddannelsesinstitutioner samt andre steder.

Miljøet er en del af overlevelsen for mennesket og de fremtidige generationer. Vi skal passe på naturen, sørge for at affald og spildevand bliver behandlet på en måde, så det ikke belaster naturen. Når der bygges hospitaler og andre offentlige bygninger, skal det medtænkes at gøre disse bygninger så energibesparende og minimalt belastende for miljøet som muligt.

Tina – Mette – MogensTorben – MichaelJette – Linda – Lars – Eva – Charlotte – Marie – Mona – Leif – Sonny – JoanForside