SF Sjællands forslag til budget 22.

Større biodiversitet og mere vild natur på regionale arealer.

SF ønsker, at der igangsættes en omstilling til mere bevidst arealpleje med udgangspunkt i at styrke biodiversiteten, så insekter, sommerfugle og bier trives bedre og der bliver plads til flere typer planter.

 

Det foreslås, at der tages udgangspunkt i Naturstyrelsens rapporter om Biodiversitet og grønne byer og Biodiversitet i byer og lignende hvor der eksempelvis foreslås begrønning af cykelskure, etablering af insekthoteller, kreativ græsslåning, naturgrunde ol.

 

Derudover foreslås, at der indføres et forbud mod brug af sprøjtemidler på regionens arealer samt at understøttelse af biodiversiteten bliver et kriterie ved fremtidige udbud af arealpleje og en forudsætning ift råstofgrave.

 

SF vil stille forslag om medlemskab af POGI (partnerskab for offentlige grønne indkøb)

Er ved at lave en tekst herom.

 

Økonomi

Der forventes udgifter til opstart og omstilling de første år. Herefter forventes forslaget udgiftsneutralt.

 

 

Bedre kommunikation

Vi har gentagne gange ved patientrådgivernes årsrapport hørt at kommunikation med borgerne opleves svær.

 

Sundhedsvæsenet er svært at forstå for borgerne, når der sendes lange kryptiske breve og navne på afdelinger stadig er på græsk.

Vi skal indrette hospitalerne efter almindelige danskere og det betyder også, at sproget skal ændres, så det er til at forstå.

Hovedbudskabet må være, at Sundhedsvæsenet er til for borgerne og derfor skal sproget i sundhedsvæsenet også være forståeligt for alle.

 

Forstår man ikke, hvad sundhedsvæsnet siger, så er det rigtigt svært at tage stilling og være en del af sin egen behandling, som vi ønsker patienterne skal være.

At være en del af deres egen behandling er ikke mindst vigtig for de mange kronisk syge danskere. Disse patienter skal i høj grad kunne styre deres egen behandling for at få det bedste resultat. At lade patienterne klare deres egen behandling så meget som muligt, er også en vigtig måde at få pengene til at række længere, når der bliver flere ældre og flere syge i fremtiden.

 

For at gøre sundhedsvæsenet mere forståeligt ønsker SF som det første, at ændre navnene på hospitalernes afdelinger så de bliver mere borgervenlige og at gøre informationsmateriale og breve fra hospitalerne kortere og lettere at forstå.

 

Økonomi

Man kan evt starte med den skriftlige kommunikation og et sygehus

 

 

Styrkelse af fødselsområdet

Finanslovsmidler vi kan støtte op omkring.

SF ønsker at man inddrager erfaringer fra de private fødeklinikker, hvor de fødende taler om RO, aktiv inddragelse af far til barnet, større tryghed, sammenhængende og fleksible forløb, hvor vagtskema ikke styrer fødslen.

 

 

Hygiejne

På trods af adm fremlagte “påstand” om at øge rengøring/hygiejne ikke kan måles på sygefravær hos medarbejdere er SF så meget overbevist om, at det øgede fokus og rengøring har medført bedre indeklima for både medarbejdere og patienter, bedre arbejdsmiljø og arbejdsglæde ved at være i rene omgivelser (der har været helt uacceptabelt beskidt på flere sygehuse) og ikke mindst patienttilfredshed.

Vi ønsker fortsat fokus og rene sygehuse.

 

Økonomi

2-3 mio

 

Palliation

Vi hører, at en stor gruppe patienter med andre diagnoser en kræft, der ikke har mulighed for palliativ behandling.

Hvis det er korrekt, ser vi gerne på hvordan vi kan imødekomme behovet herfor.

 

Økonomi

?

 

Høreapparater

Igen igen, som jeg nævnte på 1. Behandling, er ventetiden for ukompliceret behandling i Køge 30 uger, at der bliver nævnt 19 uger kan jeg simpelthen ikke forstå.

 

Økonomi

SF er med på alt hvad der kan være medvirkende til at nedbringe ventetiderne.

 

Kompetenceudvikling

SF har også stort fokus på rekruttering og fastholdelse.

 

Økonomi

Der skal afsættes en pulje til fortsat kompetenceudvikling, rekruttering og fastholdelse

 

Reelt løft til psykiatrien

SF kan ikke være med til besparelser på psykiatrien. Alle partier snakker om løft til psykiatrien, så der burde jo være opbakning til det.

Vi vil især fremhæve en meget presset børne- og ungepsykiatri. Det er i det forebyggende arbejde vi kan gøre en forskel.

Vi ser gerne der afsættes en pulje til evt aktivitet/udvidelse, der måtte fremkomme behov for efter det politisk ønskede eftersyn af psykiatrien.

 

Økonomi

Friholde for rammebesparelse 3.7 mio

 

Hurtig bus mellem Næstved og Slagelse

Mulighed for at få 80.000 flere passagerer over i kollektiv trafik.

Vi har 2 store sygehuse somatik og psykiatri, men flere patienter/pårørende oplever det er svært at komme hertil.

Især psykiatrien er udfordret på transport til sygehuset.

Også udvidelse af uddannelsesinstitutioner betyder et øget behov for ruten.

 

Økonomi

2,7 mio

 

På sættemødet blev vi enige om

  • Et løft til de medicinske afdelinger/økonomi skal forhandles
  • Fortsat fokus på arbejdsmiljø/økonomi skal forhandles
  • Nedbringe ventelister efter Covid på især kræftområdet/økonomi skal forhandles